הקצבה קוצצה, המשפחה קטנה

מגמת ירידה בילודה במשפחות חרדיות

מחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מאז הפחתת קצבאות הילדים ירד מספר הלידות של נשים חרדיות ב-15%

משפחה חרדית בירושלים, צילום: Bleys of Amber, flickrמשפחה חרדית בירושלים, צילום: Bleys of Amber, flickr

מחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביע, לראשונה, על מגמה ברורה של ירידה בילודה של נשים חרדיות בעשור הקודם. מספר הלידות הממוצע לאישה חרדית פחת מכ-7.6 לידות לכ-6.5 לידות – ירידה של כ-15%.

את המחקר ערך ד"ר אחמד חליחל, ראש תחום דמוגרפיה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הוא מתבסס על הסקר החברתי שעורכת הלמ"ס מאז 2002.

יאיר אטינגר מציין בכתבה ב"הארץ", כי הטענה שלפיה חלה ירידה בילודה החרדית התבססה עד כה על מחקרים מקומיים של הלמ"ס, שהתייחסו לערים חרדיות כמו ביתר עילית ומודיעין עילית אך לא לאוכלוסייה כולה. על מגמת הירידה הצביע ב-2008 דו"ח של בנק ישראל, שהראה כי מספר הילדים במשפחות חרדיות ירד במידה ניכרת. לפי חליחל, שיא

בין 2003 ל-2005 היו לאישה חרדית 7.6 ילדים בממוצע, ארבע שנים מאוחר יותר ירד מספר הילדים הממוצע ל-6.5

הילודה של נשים חרדיות היה בתקופה שבין 2003 ל-2005, אז היו בממוצע 7.6 ילדים לאישה. מאז יש ירידה ברורה בילודה. בתקופה האחרונה שנחקרה, בשנים 2007-2009, הממוצע היה 6.5 ילדים לאישה.

הירידה במספר הילדים במשפחה חרדית החלה ב-2003, אז החליט משרד האוצר להנהיג קיצוץ חד בקצבאות הילדים. הקיצוץ הגביר את הקושי הכלכלי הכרוך בגידול ילדים רבים וגם אילץ נשים חרדיות רבות יותר לצאת לעבוד. נתונים מכל העולם מלמדים שנשים עובדות יולדות פחות.

לכתבה ב"הארץ"איך תוכל לפעול?