פסק דין היסטורי:

נישואים אזרחיים בחו"ל יוכרו גם אם יבוצעו באמצעות שליח

בית המשפט העליון הכיר בנישואים אזרחיים באמצעות שליח. מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד רגב: "הפרקליטות ומשרד הפנים עשו הכל להכשיל נישואים באמצעות ייפוי כוח. לא ניתן להפריז בחשיבות פסק הדין"

חופה, צילום: TheYoYoMan, flickrחתונה. צילום: TheYoYoMan, flickr

פסק דין היסטורי של בית המשפט העליון מחייב את משרד הפנים לרשום נישואים אזרחיים שנעשו בחו"ל, גם אם בוצעו באמצעות שליח באמצעות ייפוי כוח. מנכ"ל עמותת חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, מגדיר את החלטת בית המשפט העליון "פרק היסטורי בתולדות מאבקי הדת והמדינה". רגב אמר: "לא ניתן להפריז בחשיבותו של פסק הדין, שניתן בתום שנים של ניסיונות הכשלה מצד משרד הפנים ופרקליטות המדינה".

פסק הדין נכתב על ידי השופטת אילה פרוקצ'יה בהסכמה פה אחד של עמיתיה לדין, השופטים סלים ג'ובראן ויורם דנציגר. הוא ניתן בעתירתם של 14 ישראלים שנישאו לאזרחים זרים. זו צורפה לעתירתו של עו"ד מאיר סרגובי, העוסק זה שנים בנישואים באמצעות ייפוי כוח בחו"ל, ואשר סירובו של משרד הפנים לרשום נישואים אלה פגעה בעיסוקו.

עניינה של עתירה זו, שהוגשה בשנת 2004, הוא ערוץ נישואים אזרחיים, הנערכים באל סלוודור באמצעות ייפוי כוח של שני בני הזוג, היינו בלא נוכחות של אף אחד מבני הזוג בעת עריכת הנישואים. בעבר היו נישואים אלה ידועים כ"נישואי מקסיקו". משרד הפנים סירב להכיר בנישואים אזרחיים שנעשו באמצעות ייפוי כוח. במשך השנים נמנע גם בית המשפט העליון מלהכריע בשאלת

השופטים מדגישים כי אין מקום להשלטת השקפתם של פקיד הרישום והשר על נישואים מחוץ לרבנות

ההכרה בהם בישראל.

בפסק הדין מרחיבים השופטים את הנוהל הקיים, שבו חייב משרד הפנים לרשום נישואים אזרחיים מחו"ל של אלפים. הם קובעים שהדבר חל גם אם הנישואים האזרחיים נעשו ללא נוכחות בני הזוג, אלא באמצעות ייפוי כוח. השופטים מדגישים כי אין מקום להשלטת השקפתם של פקיד הרישום והשר שלו על תקנת הציבור ועל נישואים מחוץ לרבנות, לרבות נישואי תערובת. לדבריהם, עיקר תפקידו של פקיד הרישום הוא לבדוק אם התעודות ניתנו על ידי גורם מוסמך במדינה שבה נערך הטקס, ואם מדובר בטקס הנהוג ומוכר באותה מדינה. בג"ץ מדגיש גם את החשיבות המיוחדת של קביעתו לנוכח המציאות בישראל, שבה אין נישואים אזרחיים.

לדברי רגב, "בית המשפט אישר פתרון פרקטי נוסף לזוגות הרבים שזכות הנישואים שלהם בישראל נפגעת עקב הכפייה הדתית. לפסק הדין יש חשיבות רבה בקידום אלטרנטיבות למונופול של הרבנות הראשית על הנישואים בישראל. עתה נותר לעשות את הצעד הבא, לעגן את הזכות לנישואים אזרחיים לכל בחוק הישראלי ולקדם סוף סוף את מדינת ישראל למשפחת האומות הנאורות והדמוקרטיות".

 לפסק הדין של בג"ץ

לידיעה ב"הארץ"איך תוכל לפעול?