סוף להתרמות הפרועות

הרשות השנייה נגד השנור בתחנות החרדיות

כללים חדשים שנוסחו מטילים הגבלות על משדרי התרמה

קול ברמה. צילום: zeevveez, flickrקול ברמה. צילום: zeevveez, flickr

כללים חדשים שקבעה מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו נועדו להסדיר את מבצעי ההתרמה המתקיימים בתחנות הרדיו האזוריות. הכללים, מדווח עידן יוסף ב-News1, נוסחו בעקבות משדרי התרמה בומבסטיים שערכו בעיקר תחנות הרדיו החרדיות קול ברמה וקול חי.

הכללים המוצעים יחולו על משדרי התרמה הקוראים לתרום במישרין או בעקיפין למוסד ציבורי. התרמה תתאפשר רק למוסד ציבורי מאושר שהתאגד למטרה ציבורית, למעט חריגים שיאושרו בדרג גבוה של הרשות.

לפי הכללים, תחנות רדיו אזוריות לא יוכלו לערוך מבצעי התרמה לטובת מוסד המקדם מסר השנוי במחלוקת ציבורית (למשל, מוסד הפועל נגד הפלות); שיעדיו נוגדים את ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית (לא תתאפשר התרמה

מתרימים לא יוכלו לנקוב בסכום שהם מבקשים לגייס ולא יוכלו להבטיח הטבות כלשהן בעד התרומות, לרבות קמיעות וישועות

למוסדות אנטי ציוניים או אנטי דתיים); אם מימוש התרומה כרוך בהפרת כל דין; אם יש בה פגיעה בביטחון הציבור והמדינה; אם יש בה פגיעה בתקנת הציבור.

הרשות השנייה גם מבקשת למתן את תשדירי ההתרמה. לפיכך ייאסר על שדרנים לצעוק כדי להלהיב תורמים. בכללים נקבע כי יש להציג את הדברים באופן זהיר, ענייני ומאופק ולהימנע מהצגת מקרים קיצוניים ולא מאפיינים. מתרימים בשידור לא יוכלו לנקוב בסכום שהם מבקשים לגייס מהמאזינים ולא יוכלו להבטיח הטבות כלשהן בעד התרומות, לרבות קמיעות, ישועות וכיו"ב. ייאסר על המתרימים לאיים כי מי שלא ייענה לפרסומת ייפגע בדרך כלשהי – גשמית או רוחנית.

לידיעה ב-News1איך תוכל לפעול?