ברכת הדרך

יש חדו"ש תחת השמש

שלומי ששון מברך בבלוג "מגרש החושך" על פעילותה של עמותת חדו"ש

הפגנת משחררים את ירושלים, בדרך לכיכר ציון 11.09הפגנת משחררים את ירושלים, 11.2009

חברי ואני, כותב שלומי ששון בבלוג "מגרש החושך", חוששים שהביטוי של היהדות האורתודוקסית בישראל מסוכן ממש להמשך קיומה של המדינה. לכן, הוא ממשיך, קיבל בברכה את עמותת חדו"ש ואת עקרונותיה – חופש דת ושוויון.

"ככל שירבו ארגונים ופעילים, כן ייטב. ובמקום בו הארגונים האחרים נכשלים, יש סיכוי רב שעמותת חדו"ש תצליח", מוסיף ששון.

"דומני שעמותת חדו"ש צמחה מכל המקומות בהם ניכרים אי שוויון, כפייה ואלימות דתית בישראל: מסמטאות מאה שערים הבוערת לפרקים; מהרווח בין קריאות ה'נאצים, נאצים' של החרדים; מבטנו של החרם הכלכלי על רשת am:pm ודומיה; מפשקווילה'שבת – מחלליה – מות יומת'; מהאימה בבית הנוער

דומני שעמותת חדו"ש צמחה מכל המקומות בהם ניכרים אי שוויון, כפייה ואלימות דתית בישראל

בתל אביב לאחר הרצח; מלהב הסכין של הדוקר במצעד הגאווה; מצעקות ה'שבעאס' בירושלים; מקריאות העזרה של הנסקלת ה'בלתי צנועה' בבית שמש; מתסכולם של מאות אלפי פסולי החיתון; מהעוול הנגרם לנשים עגונות וזקוקות חליצה; מהבושה שבמדינת ישראל ישנם קווי אוטובוס המפרידים בין נשים לגברים; מהפטורים מגיוס של תלמידי ישיבה; מהקצבאות חסרות התכלית המשולמות להם במקום לסטודנטים; מהעוני מרצון אשר חברה שלמה גוזרת על עצמה על חשבון כולנו; ומהבערות שמוסדות החינוך שלה גוזרים על ילדיה – במימון המדינה".

למאמר המלאאיך תוכל לפעול?