מד"א על הכוונת

גדולי התורה נגד שירות אזרחי

בכירי הפוסקים החרדים יצאו נגד התנדבות במגן דוד אדום

אמבולנס של מדאמבולנס של מד"א בירושלים, צילום: אפי אליאן, ויקיפדיה

כמה מבכירי הרבנים החרדים האשכנזים קוראים לצאן מרעיתם לא להתנדב במד"א ולא לשתף פעולה עם היוזמה של הארגון לשלב בו חרדים. האתר "בחדרי חרדים" מזכיר, כי לפני חודשים ספורים יצא מד"א בקמפיין, הקורא לחרדים להשתלב בשורותיו, כמסגרת של שירות אזרחי. הקמפיין נכשל ופחות מעשרים אברכים התנדבו לשרת בו.

במודעה שפורסמה בעיתון "יתד נאמן" כתבו הרבנים, כי זכותם של המתנדבים היא גדולה מאוד, אבל אין להתנדב במד"א בשום צורה, אלא אך ורק "בארגון שהכל נעשה בו על פי דרך תורה וכפי ההלכה". בין היתר כותבים הרבנים: "הינני להודיעכם דעת תורה, כי אין להתנדב בארגון מגן דוד אדום אף לצורך הצלת נפשות".

בקול ישראל נמסר, כי הרבנים כותבים שיש ארגוני הצלה נוספים, המנוהלים על ידי אנשים יראי שמים ועל כל

במודעה נכתב: "הינני להודיעכם דעת תורה, כי אין להתנדב בארגון מגן דוד אדום אף לצורך הצלת נפשות"

מתנדב שומר תורה ומצוות להיות חבר בארגונים אלו. קובי נחשוני מציין ב-ynet, כי על המודעה חתמו "פוסק הדור" הליטאי, הרב יוסף שלום אלישיב, והרבנים נסים קרליץ, חיים קנייבסקי, אהרון לייב שטיינמן, האדמו"רים מצאנז ומערלוי ואחרים.

בקריאה, המופנית אל "המתנדבים היקרים העוסקים בהצלת נפשות בארץ הקודש", קובעים הרבנים כי יש לבחור בארגוני ההצלה החרדיים הפועלים ברחבי הארץ. לטענתם, "התנדבות שלא דרך הארגונים הללו עלולים חלילה וחס להביא לידי איסורים חמורים – הן בהנהגה כללית ובהשפעה ברוחניות, והן באיסור תורה ובפרט בהלכות שבת".

לפי "בחדרי חרדים", מועלות טענות כי גורמים ב"איחוד הצלה", הנמצאים במאבק מתמשך עם מד"א, יזמו את המכתב כדי למנוע נהירה המונית לשורות הארגון. ב"איחוד הצלה" דוחים מכל וכל טענות אלה.

לידיעה ב"בחדרי חרדים"

 לידיעה בקול ישראל

 לידיעה ב-ynetאיך תוכל לפעול?