מכתבים לחדו

שאלה של סדר עדיפויות

פינס: רק צד אחד נלחם

ח"כ אז אופיר פינס פז כותב לחדו"ש בעקבות פרסום המחקר המכין של מדד הדת והמדינה: נושא חופש הדת במדינה נדחק בקלות רבה מדי לקרן פינה של סדר היום הציבורי

ישיבת סיעת יהדות התורה, 7.11.2011. מימין: משה גפני, יעקב ליצמן, מנחם אליעזר מוזס, ישראל אייכלר, אורי מקלב. צילום: יחישיבת סיעת יהדות התורה, 7.11.2011. צילום: יח"צ

אנשי עמותת חדו"ש, תודה על דו"ח מדד הדת והמדינה ששלחתם לי, ועל עבודתכם לקידום ציבורי של נושא זה. לצערי הרב נושא חופש הדת במדינה נדחק בקלות רבה מדי לקרן פינה של סדר היום הציבורי.

מדובר בנושא חשוב ביותר אשר מכתיב ויכתיב את אורחות החיים במדינה ויש לו השלכות מרחיקות לכת על עתיד המדינה והחברה, אך נראה לעיתים כאילו בחלק מהחזיתות מתנהל מאבק במעמד צד אחד בלבד.

בעוד אישי הציבור החרדיים והאוכלוסייה החרדית יודעים לפעול במשולב, להפעיל כוח פוליטי (ולעיתים גם

המחקר שלכם מראה במפורש עד כמה הנושא מפריע לציבור עצמו – וכולי תקווה שהדרג הפוליטי ירים את הכפפה ולא ימשיך להזניח את ציבור הבוחרים

פיסי...) ולעשות הכל למען האינטרסים המגזריים שלהם, רב רובם של נבחרי ציבור שאינם חרדים לא מציבים סוגיות אלה בסדר עדיפות גבוה של עבודתו המיניסטריאלית והפרלמנטרית ומתפשרים יום יום על הנושאים המהותיים.

המחקר שלכם מראה במפורש עד כמה הנושא מפריע לציבור עצמו – וכולי תקווה שהדרג הפוליטי ירים את הכפפה ולא ימשיך להזניח את ציבור הבוחרים.

אני מתכוון להמשיך ולעשות כל שביכולתי לקדם חופש דת ומצפון וחלוקת נטל שווה בחברה הישראלית. אני עומד לרשותכם לשיתוף פעולה עתידי.

בברכה,

ח"כ אופיר פינס-פזאיך תוכל לפעול?