מוסדות ללא פיקוח

למרות ההצהרות, לא הוגבר הפיקוח בחינוך החרדי

שר החינוך הבטיח לפני חצי שנה להגביר את הפיקוח על החינוך החרדי, אבל דבר לא נעשה. מפקחים חדשים לרשתות החינוך העצמאי עדיין אין

גדעון סער בהופעה בסוכנות היהודית, צילום: הסוכנות היהודית, flickrגדעון סער בהופעה בסוכנות היהודית, צילום: הסוכנות היהודית, flickr

רק לפני חצי שנה הכריז שר החינוך, גדעון סער, מעל בימת הכנסת כי מספר המפקחים בחינוך החרדי ישולש. "ככל שמוסדות או מפקחים מסרו נתונים בלתי נכונים לגבי היקף לימודי יסוד במוסד כלשהו, אני רואה את הדבר בחומרה, ויינקטו כל הצעדים שיידרשו", אמר אז.

סער אמר את הדברים בעקבות חשיפה על העדר הפיקוח במוסדות. כפי שמדווחת טלילה נשר בגלי צה"ל, הוא הודיע כי לראשונה זה שנים יאכוף נוהל של היועץ המשפטי לממשלה בעניין תקצוב מוסדות על פי היקף לימודי הליבה. שר החינוך גם הבטיח כי אם ייחשף שבית ספר אינו מלמד חשבון, אנגלית ומדעים במספר השעות הנדרש, יישללו ממנו התקציבים.

הצהרתו הושמעה ביולי האחרון, ומאז חלפה יותר ממחצית שנת הלימודים. מצבת כוח האדם במוסדות החינוך

שחר אילן: "ההתנגדות לפיקוח מעלה את השאלה: מה יש לחינוך החרדי להסתיר? את התשובה לזה צריכים לגלות הפקחים"

החרדי נותרה בעינה. המכרזים פורסמו כבר באוקטובר ואמורים היו להיסגר בנובמבר, אבל לא כך היה בפועל. מאז עדיין אין מפקחים חדשים לרשתות החינוך העצמאי.

שחר אילן, סמנכ"ל עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון, אומר כי הוא מקווה מאוד שהעדר הפיקוח אינו קשור למחאה הציבורית האדירה שהתעוררה במגזר החרדי כשהתברר כי סער מתכוון לנקוט יד קשה.

"דווקא ההתנגדות לפיקוח מעלה את השאלה: מה יש לחינוך החרדי להסתיר? את התשובה לזה צריכים לגלות הפקחים, ויפה שעה אחת קודם", אמר אילן. "העיכוב מאוד מדאיג, ויש לקוות שהוא לא קשור ללחצים הכבדים שהפעילה יהדות התורה".

משרד החינוך מסר בתגובה כי המכרזים התעכבו, ולמרות זאת יש עשרות מועמדים ונקבעו תאריכים חדשים לקיום המכרזים, שיסתיימו ב-7 במארס.

לדיווח בגלי צה"לאיך תוכל לפעול?