חוק האברכים

עתירה לבג"ץ: עצרו את המשך תשלום הבטחת הכנסה לאברכים

התאחדות הסטודנטים, עמותת חדו"ש, המרכז לפלורליזם יהודי וארגונים נוספים מבקשים מבית המשפט למנוע את המשך תשלום הקצבה שבג"ץ פסל לפני חצי שנה

קופות צדקה ברחוב בבני ברק, Whistling in the Dark, flickrקופות צדקה ברחוב בבני ברק, Whistling in the Dark, flickr

בעתירה שהגישו לבג"ץ ביום ראשון, 22 בינואר 2011, מבקשים התאחדות הסטודנטים, עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון, התנועה הרפורמית וארגונים נוספים למנוע את יישום החלטת הממשלה להמשיך ולשלם קצבת הבטחת הכנסה לאברכים. באמצעות המרכז לפלורליזם יהודי ועורך הדין גלעד ברנע, מבקשים העותרים מתן צו על תנאי וצו ביניים שימנעו ממשרד החינוך להמשיך ולשלם קצבה זו לאברכים שאינם עובדים.

מנכ"ל עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון, הרב עו"ד אורי רגב, אמר עם הגשת העתירה: "חבל שהממשלה אינה מסוגלת ליישם עיקרון כה בסיסי ופשוט כמו 'שוויון', גם לאחר שמדיניותה נפסלת על ידי בית המשפט העליון. במקום לגבש מדיניות המתיישבת עם ערכי היסוד של הדמוקרטיה, מאלצת הממשלה את הציבור לשוב ולפנות לבתי המשפט לקבלת סעד, תוך פגיעה באמון הציבור בשלטון".

בעתירה נכתב כי החלטת ממשלת בנושא "מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (שהתקבלה ביום 19.12.2010) אינה עומדת בדרישות החוק הישראלי וכי "החלטת הממשלה היא ניסיון נואל ופסול לעקוף את קביעות בית המשפט העליון (בג"ץ 4124/00), תוך רמיסתו ברגל גסה של עקרון השוויון ומתוך הנחה (שלא לומר ידיעה) כי בהעדר צו ביניים, עצם תהליך הדיון בעתירה יאפשר למשיבים החפצים בקביעת עובדות בשטח להמשיך בתשלום הבלתי חוקי למשך פרק זמן ניכר נוסף, עד להכרעה בעתירה זו".

העותרים הדגישו כי "נוכח פסק הדין בבג"ץ, אשר הורה על הפסקת תשלום הבטחת הכנסה לאברכים החל משנת 2011 במתכונת שנפסלה, ולאור העובדה שההסדר הקיים זהה כמעט לחלוטין להסדר שנפסל בפסק הדין, אין למי ממקבלי התשלום זכות מוקנית או טענת הסתמכות, ולו בדוחק, להמשיך ולקבלו לאחר המועד שנקבע בפסק הדין".

מנכ"ל חדו"ש, אורי רגב: "חבל שהממשלה אינה מסוגלת ליישם עיקרון כה בסיסי ופשוט כמו 'שוויון', גם לאחר שמדיניותה נפסלת על ידי בית המשפט העליון"

איציק שמולי, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית, אמר: "הממשלה נכשלה כישלון חרוץ במבחן האתי והחוקי ולכן אנחנו עותרים לבג"ץ, שייאלץ לומר למדינה פעם אחת נוספת את דעתו על הקומבינה שעשתה על חשבונו של הציבור".

הרב גלעד קריב, מנכ"ל התנועה הרפורמית, אמר בתגובה: "החלטת הממשלה להמשיך בתשלום קצבאות האברכים היא פשיטת רגל מצפונית, חברתית, שלטונית וכלכלית. ממשלת ישראל ועסקני הציבור החרדי לוכדים אלפי משפחות במלכודות עוני, תוך פגיעה ממשית בחוסנה הכלכלי והחברתי של ישראל ותוך אפליה קשה של ציבור מקבלי הבטחת ההכנסה הכללית, האמהות החד הוריות והסטודנטים. אנו תקווה כי בג"ץ ימתח קו אדום בפני המשך האפליה ויאותת לממשלה ולעסקני המפלגות החרדיות כי החגיגה הזו על חשבון הציבור הגיעה לסופה".

ביוני 2010, לאחר עשור של דיונים, קבע בית המשפט כי קצבת הבטחת ההכנסה לאברכים אינה חוקית משום שהיא מפלה קבוצות אוכלוסייה אחרות בחברה הישראלית. בית המשפט קבע כי מראשית שנת 2011 היא לא תיכלל בתקציב המדינה. קצבת הבטחת ההכנסה לאברכים הוענקה מראשית שנות ה-80 לתלמידי ישיבות, אבות לשלושה ילדים או יותר, שהם ונשותיהם אינם עובדים. ע

ם קבלת פסק הדין, החלו המפלגות החרדיות להפעיל לחץ על הממשלה ליצור חוק עוקף בג"ץ שיאפשר את המשך מתן הקצבה, שעומדת על סכום של כ-1,000 שקלים. בשנת 2010 ניתנה הקצבה ל-13 אלף אברכים ועלותה לקופת המדינה היתה 135 מיליון שקלים. בסוף דצמבר 2010 קבעו ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושריו בהחלטת ממשלה כי הקצבה תשולם גם בחמש השנים הבאות.

לידיעה על העתירה ב-nrg

לידיעה על העתירה ב-ynetאיך תוכל לפעול?