כבוד המת

האם התנגדה, אך שופט התיר לשרוף גופתה של מנוחה

אשה שהלכה לעולמה ביקשה שגופתה תישרף, בית המשפט נענה לבקשה

כד אפר, צילום: jouste, flickrכד אפר, צילום: jouste, flickr

שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, משה גלעד, נענה לבקשתה של אשה שהלכה לעולמה והתיר לשרוף את גופתה. לפי דיווח ב-ynet, אשה שנפטרה ביקשה כי לאחר מותה תישרף גופתה. בתה של המנוחה ובעלה ביקשו לכבד את רצונה, אולם אמה של הנפטרת ואחיה התנגדו לכך ועתרו לבית משפט.

האם הסבירה, ששריפת הגופה לא תאפשר לה לבוא לקבר בתה לבכות עליה. השופט גלעד קבע כי המחוקק לא אסר על שריפת גופות, וכי להבדיל מההלכה היהודית האוסרת זאת, אין בדין הישראלי כל איסור על כך ואין בשריפת הגופה משום חילול כבוד המת. השופט אישר את

השופט קבע כי להבדיל מההלכה היהודית האוסרת זאת, אין בדין הישראלי כל איסור על שריפת גופות

שריפת הגופה, אך הורה כי האפר ייטמן וכך יהיה לאם קבר לקונן עליו.

בית המשפט קיבל את הטענה שהמנוחה הביעה את רצונה שגופתה תישרף. הוא קבע שמתוך שמירה על כבוד המנוחה יש לקיים את רצונה. הוא ציין שכבוד המת הוא עיקרון חוקתי הנגזר מכבודו של האדם החי ומזכותו לאוטונומיה אישית.

מעבר לכך ציין בית המשפט שהוראות הדין אינן אוסרות על שריפת גופות נפטרים ושאין המדובר בהסדר שלילי אשר מונע שריפת גופו של מנוח, אם הביע רצונו בכך. הודגש שעל פי הדין הישראלי, שריפת גופת נפטר אינה מהווה חילול כבוד המת.איך תוכל לפעול?