עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון

הצהרת עקרונות

הצורך לממש את החזון המכונן של מדינת ישראל, כפי שבוטא במגילת העצמאות – חופש דת ושוויון – איננו מותרות אלא הכרח קיומי

חופש דת במגילת העצמאותחופש דת במגילת העצמאות

"מדינת ישראל... תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת... תבטיח חופש דת, מצפון..."

רוב הציבור בישראל ובעולם היהודי תומכים בכל לב בחזון חופש הדת והמצפון המובטח במגילת העצמאות. אך 61 שנה לאחר הקמתה כמדינה יהודית ודמוקרטית – ישראל נמצאת בתחתית סולם המדינות הדמוקרטיות בעולם בכל הקשור לשמירה על חופש הדת והחופש מדת. בנוסף, הפוליטיזציה של הדת יוצרת אפליה קשה בנשיאה בנטל הביטחוני והכלכלי, תוך שימוש בדת כקרדום לחפור בו. זאת, בניגוד לעקרונות הצדק והשוויון שעליהם מבוססת היהדות ומודגשים אף הם במגילה.

העדר חופש הדת והאפליה בנשיאה בנטל פוגעים קשות ברוב תחומי החיים של היחיד, החברה והמדינה. רוב הציבור בישראל ורוב העם היהודי מצפים לקיום המחויבות לחופש דת ולשוויון בנטל, ולא ניתן עוד להתעלם מרצון הרוב ומהמשקל המוסרי של דרישותיו. הגיעה העת למימוש ההבטחות שבמגילת העצמאות, הלכה למעשה.

הקשר ההדוק בין דת לפוליטיקה גורם להעברת חוקים הפוגעים בדמוקרטיה, בכבוד האדם ובחירויות הפרט. מלידה ועד קבורה אין תחום שבו לא ניכרים נזקיו, כמו שממחישות הדוגמאות להלן: הזכות להקמת משפחה נשללת ממאות אלפי אזרחים בישראל, יהודים מלידה וגרים, תושבים ותיקים ועולים. בתי הדין הרבניים ממררים לעתים תכופות את חייהן של נשים המבקשות להתגרש ולזכות בחירותן. במקום לפתוח שערים רחבים לקבלת גרים מקרב אחינו בני משפחות העולים, ניכרת הקצנה בממסד הרבני, המתבטאת אף בביטול של גיורים בדיעבד.

הזרמים הלא אורתודוכסיים ביהדות, המהווים מרכיב מרכזי של יהדות התפוצות, מופלים לרעה בישראל. העדר תחבורה ציבורית בשבת פוגע בחופש התנועה של הקבוצות המוחלשות בחברה הישראלית ותורם למוות בכבישים. הולכים ומתרבים קווי אוטובוס ציבוריים שבהם מאלצים נשים לשבת בחלק האחורי של הרכב. המדינה מתעלמת מן החובה שבחוק להקים בתי קברות אזרחיים.

זאת ועוד: עשרות אלפי ישראלים משתמטים, בטענה

אנו מאמינים שאין כל סתירה בין ערכי הדמוקרטיה וחופש הדת והשוויון לבין היכולת לקיים את אופיה היהודי של ישראל. ההיפך הוא הנכון – הבטחת חופש הדת תתרום לחיזוק היהדות והדמוקרטיה כאחד. אופיה היהודי של המדינה ייצא נשכר מכך

ש"תורתם אומנותם", משירות בצבא או שירות לאומי, נמנעים מלהשתלב בשוק העבודה ונשענים על הקופה הציבורית. בכך הם מאלצים את שאר הציבור לשאת בנטל הביטחון והכלכלה. כרבע מהבנים היהודים בישראל לומדים במסגרת חינוך חרדיות הממומנות מקופת הציבור אך מסרבות, בניגוד לחוק, לשלב בלימודיהן תוכנית ליבה. מסגרות אלו אינן מקנות כלל לתלמידיהן את מקצועות האזרחות, המתמטיקה, המדעים והאנגלית, או מלמדות מקצועות אלה באופן חלקי מאוד. תלמידי המגזר החרדי נדונים בכך לחיים של עוני והסתמכות על מענקי מדינה, ואינם מתחנכים לכיבוד המשטר הדמוקרטי. הנזק הטמון בכך הוא אדיר, הן לכלכלת ישראל והן לחברה כולה, והוא גדל וצומח.

עמותת "חדו"ש – לחופש דת ושוויון" זוכה לתמיכתם של חילוניים ודתיים, ותיקים ועולים, ישראלים ויהודי התפוצות. יהודי ישראל והתפוצות גם יחד שותפים לדאגה לאופיה של מדינת ישראל ושואפים לתיקון הפגיעות הקשות שנגרמות בשם הדת, ואשר אף גורמות לכרסום תדמית היהדות. אנו תומכים בזכויותיהם של שומרי מצוות ובהגנה על חופש הדת שלהם. אנו מאמינים שאין כל סתירה בין ערכי הדמוקרטיה וחופש הדת והשוויון לבין היכולת לקיים את אופיה היהודי של ישראל. ההיפך הוא הנכון – הבטחת חופש הדת תתרום לחיזוק היהדות והדמוקרטיה כאחד, וליכולת לקיים חיי דת מתוך בחירה וללא כפייה. אופיה היהודי של המדינה ייצא נשכר מכך.

הצורך לממש את החזון המכונן של מדינת ישראל, כפי שבוטא במגילת העצמאות, איננו מותרות אלא הכרח קיומי. אם לא נפעל עתה – ייפגע אנושות המאמץ לתקומת ישראל. נפעל להגברת המודעות והדיון הציבורי בנושאים אלה. נדרוש להעביר את השינויים הדרושים בחקיקה ולאכוף את החוקים הקיימים. ניאבק לשינוי סדרי העדיפויות של הקופה הציבורית ונסייע לנפגעים מהעדר חופש הדת והשוויון בנטל. בתמיכת הרוב המכריע בישראל וביהדות העולם ניאבק לקיום הבטחת המגילה, שהיא מאבני היסוד של כל דמוקרטיה נאורה וחברה בריאה – חופש דת ומצפון!איך תוכל לפעול?