ללא כוונת אמת

פסק דין בבג"ץ: אפשר לבטל גיור שהושג במרמה

השופטים קיבלו את קביעת בית הדין לגיור, כי המתגיירת שינתה את אורח חייה באופן קיצוני זמן קצר לאחר הגיור, ולכן לא התכוונה מלכתחילה לקבל על עצמה שמירת מצוות

אולם בבג''ץ, צילום: Stellas mom, flickrאולם בבית המשפט העליון. צילום: Stellas mom, flickr

עתירה שהגישה יונית ארז, נגד החלטה של בית דין לגיור לבטל את גיורה, נדחתה אתמול בבג"ץ. בית הדין החליט לבטל את גיורה של ארז כשנתיים לאחר הגיור.

ארז טענה בעתירה כי לבית הדין לגיור אין סמכות לעשות זאת. שופט בית המשפט העליון ניל הנדל, חבר ההרכב שדן בעתירה, קבע כי לבית הדין לגיור יש סמכות לבטל את הגיור.

"כשם שלבית משפט אזרחי יש סמכות טבועה לבטל – במקרים חריגים ונדירים – פסק דין חלוט, כך גם לבית הדין המיוחד לגיור. שהרי אם לא תאמר כן, נמצאנו מאפשרים לפסק דין פגום מיסודו לעמוד על תלו לעד", קבע השופט הנדל.

הדיינים קבעו שארז הציגה מלכתחילה הצהרה שקרית לבית הדין

בית הדין לגיור החליט לבטל את גיורה של ארז לאחר שקבע כי היא "שינתה את אורח חייה באופן קיצוני זמן קצר ביותר לאחר שגוירה". לכן הסיקו הדיינים כי ארז הציגה מלכתחילה הצהרה שקרית לבית הדין, "ולאמתו של דבר לא התכוונה מלכתחילה לקבל על עצמה שמירת מצוות".

הנדל קבע, לפי עמדה זאת, שבית הדין היה רשאי לבטל את הגיור. News1 מדווח כי השופטת מרים נאור הסכימה עם הנדל, אך הוסיפה: "אני מבקשת להדגיש כי הכרעתנו זו היא רק לגבי גיור שהושג במרמה. אין ללמוד מפסק דיננו כי סמכות בית הדין המיוחד לגיור לבטל גיורים קיימת לגבי מקרים אחרים". השופטת אסתר חיות הצטרפה להערה זו.

לידיעה ב-News1איך תוכל לפעול?