יולי - ספטמבר 2015

בערוץ זה קישורים למבחר מתוך הכתבות הרבות שפורסמו על חדו"ש בתקשורת. כשהופיעו כתבות רבות באותו נושא, קישרנו רק לחלקן. כתבות שהתפרסמו בעיתונים שאין להם מהדורה אלקטרונית בדרך כלל לא יופיעו. כתבות באנגלית, יועלו באתר באנגלית.


 

קישור

עמותת חדו"ש: "החלטת מועצת אגו"י אינה חוקית"

אורי רגב:"החלטות המועצה עומדות לכאורה בסתירה גמורה להגנה החוקתית הקיימת בישראל על חופש העיסוק."

עמותת חדו"ש: "החלטת מועצת אגו"י אינה חוקית"

>12>

איך תוכל לפעול?