תוצאות חיפוש לתגית " 2009"

  • השנה הגרועה בעשור
    נכתב ע''י בתאריך 10/02/2010
    דו"ח חופש הדת של חדו"ש לשנת 2009: הסלמה קשה בתחומי הדת והמדינה; האלימות בשם הדת, הפגיעות בחופש הדת, נסיונות הכפיה הדתית, הזרמת התקציבים למוסדות דת והחקיקה הדתית

איך תוכל לפעול?