תוצאות חיפוש לתגית " נאמני כשרות"

  • גובש מתווה חדש למערך השגחת הכשרות של הרבנות
    נכתב ע''י בתאריך 30/04/2017
    המתווה שגיבש הרב הראשי דוד לאו ינתק את הקשר הישיר בין משגיחי הכשרות לבתי העסק שתחת פיקוחם. הפיקוח על הכשרות ייעשה באמצעות מצלמות או "נאמני כשרות" שימונו בבתי העסק

  • תאגיד כשרות או נאמני כשרות יחליפו את המשגיחים
    נכתב ע''י בתאריך 25/12/2016
    ועדה לבדיקת מערך הכשרות שמינה הרב הראשי דוד לאו שוקלת שתי חלופות עיקריות, המתפרסמות לראשונה ב"ידיעות אחרונות", שנועדו למנוע ניהול לא תקין, ניגוד עניינים וכפל תפקידים שמעלים חשדות לשחיתות במערך הכשרות הקיים

איך תוכל לפעול?