תוצאות חיפוש לתגית " מיזם הנישואים"

  • פרויקט הנישואים של רבני צהר נסגר
    נכתב ע''י בתאריך 08/11/2011
    הרבנים המתנדבים בצהר אינם יכולים עוד לרשום ולחתן את הזוגות הפונים אליהם, מאחר שהמשרד לשירותי דת אינו מקצה להם די תעודות נישואים

איך תוכל לפעול?