חדו"ש תעתור נגד המועה"ד

בג"ץ קבע שחברות במועצה הדתית היא תפקיד מנהלי ואין כל מניעה למנות אישה. במידה ולא תהיה עלייה דרמטית במינויי נשים חדו"ש תפעל לעצירת כל המינויים.

http://www.bhol.co.il/Article.aspx?id=64212&cat=1


איך תוכל לפעול?