כמנהג המקום

סקר: רוב לתומכים בנשות הכותל

התמיכה בנשות הכותל גבוהה במיוחד בקרב חילונים בעלי השכלה אקדמית, אך נמוכה בציבור הדתי

 יו''ר המרכז לפלורליזם יהודי ענת הופמן נעצרת במהלך תפילת נשות הכותל. 17.10.2012. צילום מיכל פטאל ענת הופמן נעצרת במהלך תפילה של נשות הכותל. צילום: מיכל פטאל

48% מהציבור היהודי תומכים במאבקן של נשות הכותל להתפלל בדרך הנראית להן, לעומת 38% המתנגדים לכך. התמיכה בנשות הכותל גבוהה בעיקר בקרב חילונים (63.5%) ובקרב מסורתיים לא דתיים (53%). חלק קטן יותר מהציבור המסורתי-הדתי (26%) ומהציבור הדתי (27.5%) תומך בהן ואילו שיעור התמיכה בנשות הכותל בקרב החרדים הוא 0%.

הנתונים עולים מסקר מדד השלום של אפריל 2013, שנערך בחסות תוכנית אוונס לגישור ופתרון סכסוכים באוניברסיטת תל אביב והמכון הישראלי לדמוקרטיה. לפי הממצאים, בקרב בעלי השכלה אקדמית יש תמיכה גבוהה (57%) בזכותן של נשות הכותל להתפלל עם טלית ותפילין, ואילו בשאר קבוצות ההשכלה – העל תיכונית (41%), התיכונית (40%) והעממית ומטה (41%) – אין תמיכה משמעותית בהן.

פרופ' תמר הרמן, המנהלת האקדמית של מרכז גוטמן במכון הישראלי לדמוקרטיה, שערך את הסקר, כותבת כי הממצאים מתבססים על סקר טלפוני בקרב 600 מרואיינים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת מגיל 18 ומעלה. היא מציינת כי

שיעור התמיכה בנשות הכותל בקרב החרדים הוא 0%

נשות הכותל נאבקות מאז 1988 על זכותן להתפלל, לקרוא בתורה ולשיר עטופות בטלית בעזרת הנשים בכותל המערבי.

החלטת בית המשפט המחוזי ב-25 באפריל, שלפיה תפילת נשים ברחבת הכותל אינה חורגת ממנהג המקום ואין הצדקה למנוע מהן להתפלל שם, חיזקה את התמיכה בהן בכל תת הקבוצות בציבור היהודי, מלבד בעלי ההשכלה העממית ומטה. בכלל הציבור היהודי, אחוז התומכים במתן אפשרות לנשות הכותל להתפלל כרצונן עלה ל-56%, ואילו שיעור המתנגדים ירד ל-34%.

לפי הממצאים, התמיכה בנשות הכותל גבוהה בקרב הדור הראשון והשני של יוצאי אירופה-אמריקה, בעלי ההשכלה והחילונים ונמוכה בהרבה בקרב בני הדור הראשון והשני ליוצאי אסיה-אפריקה, בקרב בעלי ההשכלה הנמוכה ובקרב הדתיים. בקרב יוצאי ברית המועצות לשעבר, שיעורי התמיכה בנשות הכותל דומים לאלה שבקרב יוצאי אסיה-אפריקה.

למאמר באתר המכון הישראלי לדמוקרטיהאיך תוכל לפעול?