גם לחרדים מגיע

הקצאות מגרשים בירושלים – הרוב לעמותות החרדיות

בדיון לפני פסח הוגשו לוועדה עירונית תשע בקשות להקצאת מגרשים לבניית מוסדות שונים. שבע מהן – של עמותות חרדיות

עיריית ירושלים. צילום: Deror, wikipediaעיריית ירושלים. הוועדה להקצאת מגרשים קיבלה רק שתי בקשות מעמותות לא חרדיות. צילום: Deror, wikipedia

הוועדה העירונית להקצאת מגרשים לבנייה בירושלים דנה לפני פסח בתשע בקשות שהגישו עמותות שונות. שבע מהן היו של עמותות חרדיות.

בקשה אחת היתה להקמת בית כנסת בשכונת נוף ציון, סמוך לג'אבל מוכאבר. מתפללי בית הכנסת בגבעת הולילנד ביקשו להוסיף למבנה אולם קידושים. גם ישיבה בשכונת הר נוף וישיבה בגילה הגישו בקשות להקצאת מגרשים.

שתי עמותות חרדיות נוספות ביקשו להמשיך ולהקצות להן מגרשים במתחם אלנבי גם בשנה הבאה, כדי להשלים בנייה של בתי כנסת. הבקשות הוגשו אף על פי שבשלוש השנים האחרונות לא הצליחו העמותות לגייס כסף להקמת המבנים. על פי נוהלי העירייה, עמותה שקיבלה מגרש ולא הצליחה להקים עליו את המוסד שאושר לה נדרשת להשיב את השטח למאגר הקרקעות העירוניות.

מתפללי בית הכנסת בגבעת הולילנד ביקשו להוסיף למבנה אולם קידושים

שתי הבקשות האחרות היו להקצאת מגרש לטובת איל"ן, איגוד לילדים בעלי מוגבלויות, ומגרש להקמת מרכז תרבות וחברה לעולים בשכונת אבו-תור.

סגן ראש העירייה וחבר ועדת ההקצאות העירונית, פפה אללו ממרצ, טען כי הוועדה ממשיכה במדיניות של הקצאת מגרשים בעיקר לעמותות חרדיות. בדיון אמר אללו כי תנועות נוער רבות פנו לעירייה וביקשו הקצאות למגרשים עירוניים, אך לא נענו.

יו"ר הוועדה, שלמה רוזנשטיין מיהדות התורה, אמר ל-ynet בתגובה: "אללו פועל מתוך נימוקים סקטוריאליים. גם לחרדים מגיע והגיע הזמן שיפנים זאת".

מהעירייה נמסר: "ועדת ההקצאות דנה בבקשות להקצאת שטחים לכלל המגזרים ולשימושים שונים".

לידיעה ב-ynetאיך תוכל לפעול?