הפוליטיקה החרדית ומלכודת העוני

מפלגות חרדיות – הגיע הזמן לחשבון נפש

במקום לתקוף את הממשלה החדשה, ראוי שמנהיגי המפלגות החרדיות יבחנו כיצד תרמה התנהלותם בעשורים האחרונים לדרדור מצבו של המגזר שהם מייצגים, כותב שלומי צדקי ב-ynet

יריד עבודה לחרדים 24072011 צילום ליאור מזרחי פלאש 90יריד עבודה לחרדים. השתתפות נמוכה בכוח העבודה היא אחת הסיבות לעוני של המגזר החרדי. צילום: ליאור מזרחי, פלאש 90

החרדים הם חלק מהפוליטיקה הישראלית מאז הקמת המדינה, אבל השפעתם על מוסדות השלטון התחזקה מאוד מראשית שנות ה-80. בשלושת העשורים האחרונים היו המפלגות החרדיות חברות כמעט בכל ממשלה. אפשר היה לצפות שמגמה זאת תביא לשיפור ברמת החיים של המגזר החרדי, כותב שלומי צדקי במאמר ב-ynet, אבל השוואה של מצב המגזר החרדי היום למצבו בסוף שנות ה-70 מגלה תמונה הפוכה.

החרדים הם המגזר העני ביותר בישראל כיום. כ-60% מהחרדים הם עניים ואחוזי העוני בקרבם נמצאים במגמת עלייה. צדקי, מנכ"ל עמותת יש סיכוי לשינוי שיטת הממשל ובעבר יועץ לשר התמ"ת, מציין גם כי העניים החרדים מהווים יותר מ-20% מהעניים בישראל – יותר מפי שניים משיעורם באוכלוסייה. בעשור הקודם לבדו עלה שיעור העוני במגזר החרדי ביותר מ-50%.

לעוני של המגזר החרדי יש שתי סיבות עיקריות: השתתפות נמוכה בכוח העבודה ושיעור ילודה גבוה. מצב זה לא אפיין את המגזר החרדי מאז ומעולם. צדקי, . שיעור התעסוקה של גברים חרדים כיום הוא כ-45%. בסוף שנות ה-70, כ-80% מהגברים החרדים היו מועסקים – נתון זהה לשיעור התעסוקה של גברים חילונים באותה תקופה. בתוך 30 שנים ירד אחוז החרדים

בתוך 30 שנים ירד אחוז החרדים היוצאים לעבודה כמעט בחצי

היוצאים לעבודה כמעט בחצי. לשם השוואה, אחוז ההשתתפות בשוק העבודה של גברים מהקהילות החרדיות בלונדון ובמונטריאול הוא כ-65%. נתון זה מוכיח שאי-השתתפותם של החרדים בישראל בשוק העבודה נובע מכשל פוליטי ולא מתפיסה דתית.

גם שיעור הילודה הגבוה במגזר החרדי הוא תוצאה של תהליכים פוליטיים. עד לשנות ה-70, ממוצע הילדים במשפחה חרדית היה כ-3.5. מאז מספר הילדים הממוצע במשפחה חרדית כמעט הוכפל. כיום הממוצע הוא 6.7 ילדים במשפחה (ב-2004 הגיע נתון זה ל-7.6). "הנתונים מצביעים על מתאם בין גובה קצבאות הילדים לבין מספר הילדים. העלייה החדה בקצבאות בשנות ה-80 וה-90 תמכה בגידול במספר הילדים והמגמה התהפכה עם הקיצוץ בקצבאות בשנת 2003", כותב צדקי.

ההישגים שהשיגו המפלגות החרדיות בעשורים האחרונים – תמיכות, קצבאות, מלגות והנחות – הפכו ברבות השנים למלכודת עוני, הוא מבהיר. לכן במקום לתקוף את הממשלה החדשה, היה עדיף שראשי המפלגות החרדיות יקדישו קצת זמן לחשבון נפש. ראוי שיכירו בהשפעות ההרסניות של התנהלותם על הציבור שאותו נשלחו לייצג.

למאמר המלאאיך תוכל לפעול?