חתונה ללא כפייה

הזדמנות למסגרת אזרחית משותפת לנישואים וגירושים

המונופול הדתי על נישואים וגירושים יוצר מציאות מעוותת, וייתכן שעכשיו הזמן להציע שינוי רדיקלי בתחום, כותבים ב-ynet פרופ' מנחם שיפמן, ד"ר אבישלום וסטרייך ופרופ' רות גביזון

''דוחסים אותנו למסגרת אחת'', מהקמפיין של המטה לבחירה חופשית בנישואים''דוחסים אותנו למסגרת אחת'', צילום אילוסטרציה מקמפיין של המטה לבחירה חופשית בנישואים

האם בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית נוצר סיכוי לשינוי יסודי של ההסדרים בתחום הנישואים והגירושים? ייתכן שכן, כותבים ב-ynet פרופ' מנחם שיפמן, ד"ר אבישלום וסטרייך ופרופ' רות גביזון. לדבריהם, התנאי לכך הוא ההבנה כי המציאות הקיימת בישראל היא מציאות מעוותת.

ישראל, מציינים מחברי המאמר, היא הדמוקרטיה המערבית היחידה בעולם שבה אחראי מונופול דתי על נישואים וגירושים. וסטרייך ושיפמן פרסמו לאחרונה נייר עמדה, בעריכתה של גביזון, המציע לקבוע מסגרת אזרחית אחת משותפת לנישואים ולגירושים בישראל. לדבריהם, במצב הקיים נגרמת פגיעה קשה להלכה היהודית עצמה.

"פסולי החיתון הפכו להיות פצצת זמן גדלה והולכת עם השנים, כתוצאה של נישואים דתיים שבמציאות שלנו נכפים על אדם למורת רוחו. יש רבנים המבקשים מפלט מבעיה זו על-ידי עריכת קידושין בעדים פסולים, אך מובן שזו אינה דרך הוגנת וראויה, הן

פסולי החיתון הפכו להיות פצצת זמן גדלה והולכת... כתוצאה של נישואים דתיים שבמציאות שלנו נכפים על אדם למורת רוחו

מבחינת בני הזוג והן מבחינת הדין הדתי עצמו. לעומת זאת, בנישואים אזרחיים, אין מסורבות-גט, אין עגינות ואין ממזרות", הם כותבים.

בצד הרצון לכבד טקסים דתיים על פי רצונם של הנישאים, כותבים השלושה, רק מסגרת אזרחית אחת משותפת יכולה להבטיח באורח מלא את זכויות האדם. רק מסגרת כזאת בונה זהות ישראלית המשותפת לכל אזרחי המדינה, בצד שימור מגוון של זהויות דתיות שונות. מסגרת כזאת אינה מעמידה את הדין האזרחי כדין לעומתי, העומד בתחרות מול הדין הדתי.

מסגרת אזרחית משותפת להסדרת תחום הנישואים, כותבים מחברי נייר העמדה, תתייחס גם לאזרחיה הלא-יהודים של המדינה. גם אזרחים אלה "כפופים למסגרות דתיות, המוּנעות לעתים מהאינטרס לשמר את המסגרת החברתית והדתית (ולעתים גם הלאומית) של בני הקהילה, אך מנציחות חוסר שוויון והיעדר בחירה חופשית".

למאמר המלאאיך תוכל לפעול?