חתונה - זכות יסוד

אהרן ברק תומך בהנהגת נישואים אזרחיים

נשיא בית המשפט העליון לשעבר סבור שמצב שבו נישואים תקפים רק על פי דין תורה מנציח את הכפייה הדתית

נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק מרצה בכנס במשכנות שאננים בירושלים. 4.1.2010, צילום: יוסי זמיר, פלאש 90נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק, מרצה בכנס במשכנות שאננים בירושלים. צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

יש להנהיג נישואים אזרחיים בישראל, אמר נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק. "הזכות להינשא היא זכות חוקתית, ועל המחוקק מוטלת החובה להסדיר את הנישואים האזרחיים בארץ", טען ברק. לדבריו, הזכות להינשא מוכרת ברוב רובן של חוקות העולם המודרני כזכות יסוד, אבל בישראל היא מופרת בריש גלי.

בהשתלמות של פורום המשפחה של לשכת עורכי הדין הסביר ברק: "הזכות להקים משפחה שמונחת ביסוד דיני משפחה היא זכות חוקתית. כנגד הזכות הזו עומדת החובה של המדינה לקיים מערכת נורמטיבית, שתאפשר לאדם לממש את זכותו להקים משפחה". לדבריו, המקור לזכות הזו קבוע בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

ברק הזכיר כי בישראל נישואים תקפים רק על פי דין תורה. יש לשנות מצב זה, מאחר שהוא מנציח היבט חזק של כפייה

כל אחת מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכות להקים משפחה כזכות יסוד חוקתית

דתית וחוסר שוויון. למרות תמיכתו בנישואים אזרחיים, ברק סבור כי הנהגתם היא משימה המוטלת על המחוקק – ולא על בתי המשפט.

ב-nrg נכתב כי ברק הזכיר שלאחרונה היה שינוי בגישה של בית הדין הרבני הגדול לנישואים אזרחיים. באחת מפסיקותיו קבע בית הדין הרבני כי נישואים של בני זוג יהודים, הכשרים להינשא בארץ אך נישאו בקפריסין, תקפים לכל דבר ועניין. פסק הדין של בית הדין הרבני הגדול הוא פתח לנישואים אזרחיים בישראל, סבור ברק.

"כל אחת מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכות להקים משפחה כזכות יסוד חוקתית, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו", טען ברק. "למחוקק יש לא רק הכוח להצעיד אותנו במסגרת המדינות בנות התרבות, אלא גם החובה לעשות זאת".

לידיעה ב-nrgאיך תוכל לפעול?