חידוש בציונות הדתית:

ישיבות לתלמידים דתיים-לאומיים בגילאי תיכון – בלי ליבה

בחמש ישיבות של הציונות הדתית יעסקו התלמידים בלימודי קודש בלבד, החל בכיתה ט'

ישיבת מעלה חבר. צילום: Yizhak10, wikipediaישיבת מעלה חבר. הראשונה שהתחילה לפעול במתכונת החדשה. צילום: Yizhak10, wikipedia

בציונות הדתית הוקם איגוד של ישיבות לתלמידי תיכון, שבהן לא יילמדו לימודי ליבה. תלמידי ישיבות אלה ילמדו כבר בכיתה ט' לימודי קודש בלבד, בדומה למודל המקובל בעולם החרדי. ב-nrg מדגישים כי מודל הלימודים נועד לטפח תלמידי חכמים כבר בגיל צעיר.

סדר היום בישיבה יהיה בנוי משיעור מספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, ולאחר מכן סדר לימוד בעיון עד הצהריים. בהמשך יהיה לימוד של ספר שמירת הלשון של החפץ חיים ולאחר מכן סדר בקיאות עד הלילה.

הרב רונן אגל טל, רכז הפעילות של האיגוד, מסביר כי הסמארטפונים והנגישות הגבוהה של האינטרנט מציבים לתלמידי תיכון גירויים שמפחיתים את המוטיבציה שלהם ללמוד. "כאשר מציבים מסגרת איכותית, שבונה מגיל צעיר את הזהות של התלמידים, כשהם מגיעים לגיל 18 העולם הפנימי שלהם יציב ואתה לא תמצא אותם בבלבולים שתלמידים בני 18 נמצאים בהם בהגיעם לישיבות ההסדר", אומר אגל טל.

הסמארטפונים והאינטרנט מציבים לתלמידי תיכון גירויים שמפחיתים את המוטיבציה שלהם ללמוד

בשלב זה כולל האיגוד חמש ישיבות: במעלה חבר, ביד בנימין, בשעלבים ושתיים בירושלים. את הקמת הישיבה במעלה חבר, שהיתה הראשונה שפועלת לפי מתכונת הלימודים החדשה, יזם הרב משה בלייכר, ראש ישיבת שבי חברון. את הקמת איגוד הישיבות מוביל הרב נחום נריה, ראש ישיבת תורה בציון ובנו של אבי ישיבות בני עקיבא, הרב משה צבי נריה. בכירי רבני הציונות הדתית בירכו על המהלך.

לדברי אגל טל, התלמידים יוכלו להשלים את לימודי הליב"ה ואת בחינות הבגרות בכיתה י"ב או במכינות להשלמת בגרויות או בלימודים אקסטרניים. "אין לנו דבר נגד לימודי חול, זאת רק שאלה של תזמון", מסביר הרב אגל טל.

לידיעה ב-nrgאיך תוכל לפעול?