דת ומדינה אחרי המפץ

63% מהציבור היהודי רוצים קואליציה אזרחית, שאינה תלויה במפלגות החרדיות

סקר חדו"ש: רק 28% מעדיפים את שימור הסטטוס קוו בנושאי דת. הציבור היהודי רוצה שהמפלגות יקדמו חופש דת ושוויון בנטל ולא יסתפקו בפירורים דוגמת תחבורה ציבורית בשבת

הנושאים החשובים ביותר שתרצה שהמפלגה שתבציע בעדה תקדםהנושאים החשובים ביותר שתרצה שהמפלגה שתבציע בעדה תקדם

המפץ הפוליטי הגדול ערב הגשת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת משנה את מפת המפלגות שיעמדו למבחן הבוחר. השחקנים הפוליטיים המרכזיים עוסקים בעיקר ברטוריקה ובהאשמות הדדיות הנוגעות לסקאלה של ימין/שמאל, אבל את הציבור מעניינים גם נושאים נוספים. סקר מיוחד שערך מכון סמית מטעם עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון, שב ומצביע בבירור על כך שרוב הציבור היהודי הבוגר מייחס משקל לעמדות המפלגות בנושאי דת ומדינה בהחלטה בעד מי להצביע.

בסקר נמדדה החשיבות שמייחסים הבוחרים לעמדת המפלגה בסוגיות הדת והמדינה. השאלה שנשאלה היתה: מה הנושא שחשוב לך ביותר שהמפלגה עבורה את/ה שוקל/ת להצביע תקדם בתחום יחסי הדת והמדינה [ומה הנושא השני בחשיבותו]. הנתונים מצביעים על כך שמתוך מכלול הנושאים האקטואליים בתחום זה, שהוצגו למשתתפי המדגם, המשיבים הרבים ביותר ציינו שחשוב להם ביותר [או השני בחשיבותו] שהמפלגה תקדם חופש דת ושוויון בנטל [33%], בנוסף לכך ציינו 23% את קיצוץ תקציבי הישיבות ומוסדות הדת כחשוב ביותר [או השני בחשיבותו], 19% את האיסור על הדרת נשים במרחב הציבורי ותחבורה ציבורית בשבת [אך רק 10% – פתיחה מוגבלת של מרכולים ועסקים בשבת], 17% – גיוס בחורי ישיבה לצבא או לשירות אזרחי, 16%– נישואין וגירושין אזרחיים. רק 28% ציינו שהנושא החשוב ביותר [או השני בחשיבותו] בעיניהם הוא שמירת הסטטוס קוו בנושאי דת.

בראייה צופה פני עתיד, ביום שאחרי הבחירות, נכללה שאלה בדבר דמותה המבוקשת של הקואליציה העתידית. במענה לשאלה "מה היית רוצה שיהיה בהרכבת הממשלה אחרי הבחירות: ממשלת אחדות עם המפלגות החרדיות המבוססת על שמירת הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה או ממשלה אזרחית, ללא תלות במפלגות החרדיות, אשר תקדם חופש דת ושוויון בנטל", השיבו

בקרב המתכוונים להצביע חוסן לישראל, 97% רוצים בממשלה אזרחית שתקדם חופש דת ושוויון

63% מבעלי הדעה במדגם המייצג את הציבור היהודי הבוגר שהם רוצים בממשלה אזרחית שתקדם חופש דת ושוויון בנטל! רק 37% הביעו העדפה לממשלת אחדות שתשמר את הסטטוס קוו.

באופן עקבי מגלים הסקרים עד כמה חשובים נושאי הדת והמדינה למצביעים, וכי בעיני רבים מהמצביעים יש לנושאים אלה משקל משמעותי בהחלטתם. לאחר הדרמה והתבהרות המפה הפוליטית, הציבור יצפה לשמוע לא רק רטוריקה של ימין ושמאל. הציבור היהודי רוצה שהמפלגות יקדמו חופש דת ושוויון בנטל ולא רק פירורים דוגמת תחבורה ציבורית בשבת. חדו"ש תעביר את הניתוח הפוליטי המלא של ממצאי סקריה אל ראשי המפלגות, בתקווה ובציפייה כי יהיו קשובים למצביעיהם.

סקר קודם שיזמה חדו"ש בחודש שעבר, ובו נשאלו שאלות אחרות לקראת הבחירות, הראה כי להתחייבותה של מפלגה לקדם חופש דת ושוויון בנטל יש קשר לסיכוייה בבחירות. 64% מן המתלבטים באשר להצבעתם השיבו כי יש סיכוי רב יותר שיצביעו בעד מפלגה שתתחייב לפעול לקידום חופש דת ושוויון בנטל בישראל [52% מכלל המדגם המייצג של הציבור היהודי הבוגר השיבו כך].

לאור האיחוד לצורך הבחירות בין חוסן לישראל ליש עתיד, יש עניין מיוחד לראות עד כמה קיימת קרבה בין המצביעים של שתי מפלגות אלה בנושאי דת ומדינה, ולעקוב באיזו מידה תדגיש הרשימה המשותפת נושאים אלה ותחדד את עמדותיה מעבר לאמירות החלקיות והעמומות שנשמעו עד עתה.

מתברר שבקרב המתכוונים להצביע חוסן לישראל 97% רוצים בממשלה אזרחית שתקדם חופש דת ושוויון ורק 3% [!] תומכים בממשלת אחדות שתשמר את הסטטוס קוו בנושאי דת. בבחינת ההתפלגות של מצביעיו במענה לשאלה בדבר הנושאים העומדים על הפרק במחלוקות הדת והמדינה מתברר כי הנושא הזוכה לציון החשיבות המרבית הוא העיקרון הכולל של חופש דת ושוויון

איזו ממשלה רוצה הציבור היהודי הבוגר אחרי הבחירותאיזו ממשלה רוצה הציבור היהודי הבוגר אחרי הבחירות

בנטל, אשר בני גנץ טרם הביע בו תמיכה. הנושא הקונקרטי הנראה חשוב במיוחד בעיני מצביעי חוסן לישראל, ואשר טרם שמענו מגנץ מחויבות כלפיו, הוא קיצוץ תקציבי הישיבות והממסד הדתי. תחבורה ציבורית בשבת ונישואין אזרחיים באים רק אחריו, בהפרש משמעותי, וברמת חשיבות דומה לזו של גיוס האברכים לשירות צבאי או אזרחי, אשר גנץ טרם הבהיר את כוונותיו ביחס אליו אבל יש עתיד ראתה בו נושא מרכזי.

בדומה לכך, גם 96% מאלה שציינו כי יצביעו יש עתיד בראשותו של יאיר לפיד רוצים ממשלה אזרחית, ורק 4% תומכים בממשלת אחדות שתנציח את הסטטוס קוו. גם מצביעי יש עתיד רואים את הנושא החשוב ביותר כקידום כולל ועקרוני של חופש דת ושוויון בנטל [48%] ובנוסף לכך הנושאים הקונקרטיים הנראים בעיניהם כחשובים ביותר [או שני בחשיבותו] הם קיצוץ תקציבי הישיבות והממסד הדתי, תחבורה ציבורית בשבת, נישואין וגירושין אזרחיים וגיוס אברכי הישיבות.

אשר למצביעי הליכוד, 52% מעדיפים ממשלת אחדות עם המפלגות החרדיות. הנושאים העיקריים החשובים בעיניהם והיו רוצים בשינוי מדיניות ביחס אליהם הם גיוס האברכים, איסור הדרת נשים וקידום חופש דת ושוויון בנטל באופן כולל.

שלא במפתיע, הנהגת תחבורה ציבורית בשבת נתפסת בעיני הציבור היהודי הבוגר כנושא חשוב יותר מפתיחת עסקים ומרכולים בשבת. לדוגמה, בעוד ש-41% ממצביעי מפלגת העבודה ציינו את התחבורה הציבורית בשבת, רק 5% ציינו את פתיחת העסקים. נראה שממצאים דומים התגלו גם לאבי גבאי בסקרים הפנימיים, הגם שיש להדגיש כי 56%[!] ממצביעיו ציינו את החשיבות שהם מייחסים לכך שהמפלגה תקדם חופש דת ושוויון בנטל באופן כללי. 46% ממצביעיו רואים כנושא החשוב ביותר [או השני] הנהגת נישואין וגירושיןאיך תוכל לפעול?