מבלים בעבודה

אי-סדרים באגף לחינוך חרדי בעיריית ירושלים

דו"ח של מבקר העירייה מתאר תיקון ידני של דיווחי נוכחות, איחורים ודיווח שקרי על ימי מחלה באגף

עיריית ירושלים. צילום: Deror, wikipediaעיריית ירושלים (צילום אילוסטרציה). צילום: Deror, wikipedia

עובדים באגף לחינוך חרדי בעיריית ירושלים תיקנו באופן ידני דיווחי נוכחות, וחלקם הרבו לאחר ולא פעלו לפי הנהלים. חמישה מעובדי האגף עסקו בענייניהם הפרטיים בשעות העבודה ושניים מהם ערכו קניות לביתם בשעה שדיווחו על נוכחות בעבודה. עובדת שנעדרה מהעבודה יומיים, אמרה כי היתה חולה ואף מסרה אישור מחלה. אבל בתצפית של אנשי מבקר העירייה נראתה העובדת עוסקת בשיפוץ ביתה באותה יומיים.

בכל המקרים שתוארו לעיל חתמו הממונים על גיליונות הנוכחות של העובדים ללא כל הסתייגות. ממצאים אלה עלו בבדיקה של מבקר עיריית ירושלים באגף לחינוך חרדי והם נכללים בדו"ח של המבקר לשנת 2012. לפי ynet, המבקר בדק את התנהגותם של 40 עובדי מטה באגף, בעקבות פניות שבהן נמסר לו על דיווחי נוכחות לקויים באגף.

הבדיקה הראתה גם, שרוב עובדי המטה באגף מגיעים לעבודה באיחור, הן בהשוואה לשעת התחלת העבודה בעירייה והן

העירייה הגישה תובענה משמעתית נגד שמונה עובדים, לאחר שנמצא כי דיווחי הנוכחות שלהם כוזבים לכאורה

ביחס למה שנקבע בהסכם הנוכחות שלהם. עוד עולה מהדו"ח כי רוב עובדי המטה דיווחו ידנית באופן חלקי על שעות הכניסה והיציאה מהעבודה במקום לעשות שימוש בשעון הנוכחות כמתחייב.

לפי הדו"ח, העירייה הגישה תובענה משמעתית נגד שמונה עובדים, לאחר שנמצא כי דיווחי הנוכחות שלהם כוזבים לכאורה. בעניינם של שבעה מהם נפתחה חקירה פלילית.

עיריית ירושלים מסרה בתגובה כי היא רואה בחומרה תופעות מסוג זה, וכי פעלה מיידית ובנחישות לעקירתן מהשורש. "העובדים שנגדם נמצאו ממצאים מחשידים הועברו מיידית לטיפול בבית הדין למשמעת. העירייה לא תעבור לסדר היום על מעשים מסוג זה, שגורמים פגיעה קשה באמון הציבור בעירייה ובעובדיה, אשר מרביתם מסורים ונאמנים לעבודתם".

לידיעה ב-ynetאיך תוכל לפעול?