נתוני הלמ"ס:

כחצי מהתלמידים יהיו חרדים או ערבים בתוך 5 שנים

קצב הגידול של החינוך החרדי הוא הגבוה ביותר – גידול של 91% בין 2001 ל-2017

ילדים בתלמוד תורה בביתר עילית בתחילת שנת הלימודים תשעג 19.08.2012 צילום נתי שוחט פלאש 90.jpgילדים בתלמוד תורה בביתר עילית בתחילת שנת הלימודים תשע"ג. צילום: נתי שוחט, פלאש 90

התלמידים בחינוך החרדי ובחינוך הערבי יהיו בתוך חמש שנים 44% מכלל מהלומדים במערכת החינוך. כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרגל פתיחת שנת הלימודים השבוע. ב-ynet נכתב כי לפי הנתונים, ב-2017 יהיו תלמידי החינוך הממלכתי העברי כ-41% מכלל התלמידים, לעומת כ-52% ב-2001. תלמידי החינוך החרדי יהיו 18% מכלל התלמידים, לעומת 12% ב-2001. תלמידי החינוך הערבי יהיו 26% מהמערכת.

קצב הגידול של החינוך החרדי הוא הגבוה ביותר. בין 2001 ל-2017 יגדל החינוך החרדי בכ-91% (קצב גידול של 5.7% בממוצע בשנה), החינוך הערבי יגדל בכ-55% (גידול שנתי של 3.4%), החינוך הממלכתי-הדתי יגדל בכ-25% ואילו החינוך הממלכתי העברי יגדל ב-2% (גידול שנתי של 0.1%). לפי התחזית, מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך יגדל מכ-1.579 מיליון תלמידים ב-2013 לכ-1.695 מיליון תלמידים

מספר התלמידים בחינוך החרדי יגדל מכ-270 אלף ב-2013 לכ-310 אלף בשנת 2017

 ב-2017, גידול מצטבר של 7.3%. מספר התלמידים בחינוך החרדי יגדל מכ-270 אלף ב-2013 לכ-310 אלף בשנת 2017.

לפי הדו"ח, באוכלוסייה היהודית יש מתאם בין הרמה הסוציו-אקונומית המאפיינת את מקום המגורים, רמת ההשכלה של האם והישגי התלמידים. לדוגמה, רק 50% מהתלמידים שלאמם השכלה של תשע עד 12 שנות לימוד, המתגוררים ביישוב ממעמד חברתי-כלכלי נמוך, זכאים לתעודת בגרות. לעומתם, ביישובים ממעמד בינוני 60% מהתלמידים זכאים לבגרות גם אם רמת ההשכלה של אמם דומה.

ככל שרמת ההשכלה של האם גבוהה יותר, עולים סיכויי ילדיה לקבל תעודת בגרות בהצטיינות. רק 3% מהזכאים שלאמם השכלה נמוכה קיבלו תעודת בגרות בהצטיינות, לעומת 15% מאלה שלאמם השכלה של 16 שנות לימוד ומעלה.

לידיעה ב-ynetאיך תוכל לפעול?