תורתם השתמטותם

ירידה דרמטית בפטורים מגיוס שמקבלים חילונים

סמנכ"ל חדו"ש, שחר אילן: ההשתמטות החרדית היא תופעה המונית, בעוד ההשתמטות בציבור הכללי היא בשוליים

חרדי וחייל מושכים כסף בירושלים. צילום: פלאש 90חרדי וחייל מושכים כסף בירושלים (צילום אילוסטרציה). צילום: פלאש 90

בעוד שיעור מקבלי הפטור מגיוס מקרב הצעירים החילוניים והדתיים הלאומיים נמצא בירידה משמעותית, שיעור מקבלי הפטור החרדים יציב, ואף צפויה עלייה באחוז המשתמטים החרדים. נתונים אלה, מדווח עמוס הראל ב"הארץ", כלולים במסמך שפרסם בשבוע שעבר מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

המרכז הפיץ מסמך על יישום חוק טל, המסתמך על נתונים שאגף כוח האדם במטכ"ל הציג גם לוועדת פלסנר. סמנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, שחר אילן, אמר בתגובה ל"הארץ": "הנתונים מוכיחים עד כמה שקרית ההקבלה בין השתמטות בחורי הישיבות להשתמטות בציבור הכללי. צריך לגנות בכל פה ולהתייחס בחומרה לכל השתמטות. אבל צריך גם להיות ברור: ההשתמטות החרדית היא תופעה המונית בעוד ההשתמטות בציבור הכללי היא בשוליים. ההקבלה ביניהן נעשית רק במטרה להצדיק את המשך הפטור לאברכים".

לפי הנתונים של מרכז המחקר, ב-2011 התגייסו כ-75% מהגברים היהודים בני ה-18. מבין 25% מבני השנתון שלא גויסו, 13% הם צעירים חרדים שקיבלו דחיית שירות מטעמי "תורתו אומנותו". ב-2004 אחוז הצעירים החרדים שקיבלו פטור היה 8.4%

אחוז החרדים שאינם מתגייסים קפץ ל-13% ב-2009 ומאז נותר יציב

בלבד. אחוז החרדים שאינם מתגייסים קפץ ל-13% ב-2009 ומאז נותר יציב.

באותן שנים חל שינוי ממשי באחוז מקבלי הפטור שאינם חרדים. בשנת 2005, 14.8% מקרב הלא חרדים היו פטורים משירות, ב-2007 עלה שיעורם לשיא של 16.3% ובשנת 2011 ירד אחוז מקבלי הפטור לשפל של 12.1% מהשנתון.

מנתונים שמסר צה"ל לפרסום בשנים האחרונות עולה, כי מקרב ה-12% שאינם חרדים שקיבלו פטור משירות, 3% מתגוררים מחוץ למדינה, ל-3% נתונים אישיים נמוכים עד כדי כך שהצבא אינו מעוניין לגייסם ועוד כ-6% מקבלים פטור מטעמים רפואיים (כמחציתם מקבלים פטור בריאותי והאחרים פטורים מסיבות נפשיות). לפני כשנתיים אף פורסם כי שליש עד 45% מכלל מקבלי הפטור הנפשי הם חרדים.

לפיכך, על פי המסמך של מרכז המחקר של הכנסת ונתונים אחרים של צה"ל, מספרם של המשתמטים האמיתיים מקרב בני הנוער החילונים והדתיים הלאומיים נמצא בירידה תלולה וכיום הוא כמעט זניח. אחד משמונה עד תשעה גברים אינו משרת. לעומת זה, בציבור החרדי חמישה מתוך שישה גברים אינם מתגייסים.

לידיעה ב"הארץ"איך תוכל לפעול?