מקל וגזר

האוצר מציע: תקצוב גבוה לישיבות שתלמידיהן יתגייסו

נוסחה שגובשה באוצר כוללת הטבות לישיבות שיעודדו את תלמידיהן לשרת ושלילת תקצוב ממוסדות שתלמידיהם לא ישרתו

בחורים חרדים בכניסה ללשכת הגיוס בירושלים 14.07.04. צילום פלאש  90בחורים חרדים בכניסה ללשכת הגיוס בירושלים. צילום: פלאש 90

משרד האוצר הציג בוועדה לקידום השוויון בנטל (ועדת קש"ב) הצעה לשיטה שתגביר את גיוס החרדים לצבא. לפי ההצעה יוטלו סנקציות כלכליות על תלמידי ישיבה שלא קיבלו פטור מגיוס, אבל בחרו לא לשרת. גם מוסדות החינוך שאליהם קשורים תלמידי ישיבות כאלה ייענשו כלכלית.

הנוסחה שגיבש האוצר, נכתב ב-ynet, כוללת הטבות לישיבות ולכוללים שיעודדו תלמידים לשרת ושלילת תקציב ממוסדות שתלמידיהם לא ישרתו. המודל גם קורא להפחתה פרופורציונלית בתקצוב המוסד שלא יעמוד ביעדי השירות שנקבעו, כדי להביא למצב שבו מתקיים קשר ישיר בין תקצוב הישיבות ליעדי הגיוס.

באוצר, מדווחים בחדשות 10, מציעים לתת לישיבות תקציב גבוה בעד תלמיד שיתגייס ותקציב מופחת על תלמיד שלא יתגייס, כך שייווצר קשר ישיר בין התקצוב לבין יעדי הגיוס. בוועדת קש"ב, בראשות חבר הכנסת יוחנן פלסנר, סבורים כי מתן

בוועדת פלסנר סבורים כי מתן תקציב גבוה לישיבה שתציג נתוני גיוס גבוהים, יעודד אותה להשאיר בלימודים רק עילויים

תקציב גבוה לישיבה שתציג נתוני גיוס גבוהים, יעודד אותה להשאיר בלימודים רק תלמידים הנחשבים עילויים. ככל שהתלמיד יצהיר על כוונתו להתגייס לצה"ל בגיל מוקדם יותר, כך יגדל התקצוב שיינתן לישיבה בגינו. מוסד חינוכי שממנו לא יתגייסו תלמידים, יקבל תקציבים מעטים.

כן נבחנת האפשרות להטיל קנס על ישיבה, אם תלמיד שלה לא התגייס. אם הישיבות יעמדו ביעדי השירות של המחזור, יוכלו הלומדים הנשארים להיכלל במכסת הלומדים הפטורים מהשירות.

אם הישיבות לא יעמדו ביעדים של המחזור הספציפי, ייקבע מנגנון לזיהוי הזכאים ללימוד (מתמידים ועילויים). נגד שאר התלמידים שאינם זכאים לפטור יינקטו צעדים אישיים, כמו ביטול הטבות בתחומי הדיור והארנונה. המודל גובש בעבודה משותפת של הוועדה עם משרד האוצר והוא אמור להיכלל בהמלצותיה הסופיות של הוועדה, שיוגשו בקרוב.

לידיעה ב-ynet

 לידיעה בחדשות 10איך תוכל לפעול?