יותר תעסוקה, פחות עוני

תעסוקת חרדים וערבים מוגברת תפחית את העוני ב-21%

לפי הסקירה השבועית של הכלכלן הראשי במשרד האוצר, השוואת רמת התעסוקה בקרב שתי האוכלוסיות לזו של האוכלוסייה הכללית תביא להעלאת שיעורי התעסוקה בכלל המשק ב-8.4%

הפגנה של קיצונים חרדים נגד מרכז מפתח בבית שמש להכוונת חרדים לתעסוקה 24022016 צילום יעקב לדרמן פלאש 90הפגנה של קיצונים חרדים נגד מרכז מפתח להכוונת חרדים לתעסוקה בבית שמש. צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90

תחולת העוני של האוכלוסייה החרדית תצטמצם ב-11%, אם שיעורי התעסוקה של החרדים ישתוו לשיעור התעסוקה בקרב האוכלוסייה היהודית הלא חרדית. כך עולה מהסקירה השבועית של הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שפורסמה ביום ראשון. העלאת שיעור התעסוקה תביא לכך ש-25% ממשקי הבית החרדיים העניים לא יוגדרו עוד כך.

בסקירה נכתב עוד, כי העלאת אחוז התעסוקה של האוכלוסייה הערבית תצמצם את תחולת העוני בקרבה בשיעור גבוה יותר. במקרה כזה יירד מספר משקי הבית הערביים העניים ב-54%. השוואת רמת התעסוקה בקרב חרדים וערבים לזו של האוכלוסייה הכללית תביא להעלאת שיעורי התעסוקה בכלל המשק ב-8.4%.

תלמידי ישיבה עובדים 17 שעות שבועיות פחות מעובדים שאינם לומדים

לפי הסקירה, הגדלת שיעורי התעסוקה של האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית תביא להפחתה של 21% ברמת העוני בישראל. היום כל משפחה חמישית מוגדרת כענייה. שיעורי תעסוקה גבוהים יותר של חרדים וערבים יביאו לכך שכל משפחה שביעית בישראל תיחשב ענייה.

מכיוון שיש קשר חיובי בין רמת ההשכלה ליכולת להשתלב בעבודה, ממליץ הכלכלן הראשי "להשקיע משאבים ברמת ההשכלה של הפרטים באופן כללי, ובפרט באוכלוסיות החרדית והערבית".

מספר שעות העבודה של האוכלוסייה החרדית נמוך ממספר שעות העבודה ביתר האוכלוסייה. לפי הדו"ח, נכתב ב"TheMarker", תלמידי ישיבה עובדים 17 שעות שבועיות פחות מעובדים שאינם לומדים. נתון נוסף מלמד כי נשים חרדיות עובדות שמונה שעות שבועיות פחות מגברים באוכלוסייה הכללית.

לידיעה ב"TheMarker"איך תוכל לפעול?