גביית יתר בקבורה

בית המשפט קורא לקבוע מחיר מרבי לחלקת קבורה חריגה

בית המשפט בקריות קבע כי חברה קדישא גבתה ממשפחתו של נפטר סכום גדול מדי

בית הקברות טרומפלדור בתל אביב (תמונת אילוסטרציה. לחברה קדישא תל אביב אין קשר לפרשה). צילום: alonuziel, flickrבית הקברות טרומפלדור בתל אביב (תמונת אילוסטרציה. לתמונה אין קשר לידיעה). צילום: alonuziel, flickr

ראוי להסדיר בחקיקה או בהסכם תקרה לגבייה בתמורה לשירותי קבורה, קובע שופט בית משפט השלום בקריות, דאוד מאזן. קביעה זאת היא חלק מהחלטת השופט בתביעה נגד חברה קדישא שהגישו יורשיו של נפטר.

היורשים נדרשו לשלם 29,000 שקל תמורת חלקה חריגה לנפטר, ובנוסף בעד חלקה צמודה. לחלקה צמודה המיועדת לבן זוגו של נפטר נקבע מחיר מרבי של 10,000 שקל, אבל לחלקה חריגה לא נקבע מחיר מרבי.

השופט מאזן, כותב איתמר לוין ב-News1, העריך שהמחיר הסביר לחלקה חריגה הוא 120% ממחיר חלקה רגילה. כלומר, 14,000 שקל. על פי הערכה זאת, חברה קדישא גבתה מיורשי הנפטר 5,000 שקל מעל למחיר הסביר.

כל חברה למתן שירותי קבורה עושה את אשר ראוי בעיניה. מחירים לא אחידים, הנחות לא אחידות וחוסר שוויון שאינו ראוי

השופט הורה לה להחזיר לקרובי הנפטר סכום זה, בתוספת 3,000 שקל כפיצוי על עגמת הנפש, הוצאות ושכר טרחה של עורך דין.

"כל חברה למתן שירותי קבורה עושה את אשר ראוי בעיניה. מחירים לא אחידים, הנחות לא אחידות וחוסר שוויון שאינו ראוי בגין גבייה עבור שירות שמסופק למשפחות אבלות שצערן רב ויגונן עמוק", כותב השופט מאזן בהחלטתו.

"לטעמי, אין מדובר בהתקשרות בין צדדים שווים בכוחם או ביכולתם לדעת את המצב המשפטי ו/או החקיקתי השורר בתחום רגיש וחשוב זה", כותב השופט. "הנתבעת, כמי שקיבלה סמכויות מהמדינה להעניק שירותי קבורה לאזרחים, היא המחויבת לפעול על-פי הוראות הדין החלות עליה".

לידיעה ב-News1



איך תוכל לפעול?