דו"ח המבקר:

הגרעינים התורניים גורמים להתחרדות בחינוך הממ"ד

הורים שילדיהם לומדים בחינוך הממלכתי-הדתי מתלוננים על כי בעקבות פעילות של הגרעינים התורניים נכנסים רבנים לגני ילדים ועלתה ההקפדה על הצניעות

גדעון סער בהופעה בסוכנות היהודית, צילום: הסוכנות היהודית, flickrשר החינוך, גדעון סער. צילום: הסוכנות היהודית, flickr

שילובם של גרעינים תורניים בגני ילדים ובבתי ספר של החינוך הדתי-הממלכתי מעורר תלונות רבות. בדו"ח מבקר המדינה שפורסם בשבוע שעבר נכתב כי התלונות מתייחסות לשלושה היבטים עיקריים: בעקבות הכנסת הגרעינים התורניים חלה הקצנה בהקפדה על כללי הצניעות, שבמקרים רבים מביאה להפרדה בין בנים לבנות, כניסה של רבנים לגני ילדים ובדיקה לא מספקת של רמת ההשכלה של מורים רבים.

המבקר מציין כי בעקבות שילובם של גרעינים תורניים במוסדות החינוך הממלכתי-הדתי התלוננו הורים רבים על שינויים לא רצויים במערכת החינוך. בין התלונות: פתיחת כיתות "תורניות", שבהן התלמידים מקבלים תוספת של לימודי קודש, הכנסת רבנים לגני ילדים והפרדה בין בנים לבנות.

לפי ידיעה בוואלה, המבקר קובע כי סוגיה זאת דורשת התייחסות רצינית של משרד החינוך. בדו"ח המבקר נכתב, כי בכמה בתי ספר בחינוך הממלכתי-הדתי מתעלמים מהוראות בחוזרים של מנכ"ל משרד החינוך, שלפיהן בתי ספר אלה נדרשים ללמד את תוכנית הליבה במלואה. עיקרון זה לא קוים, בעיקר לא בכל הנוגע ללימודי אנגלית. נמצא גם, שממוצע הציונים של תלמידי החינוך

למשרד החינוך חסר מידע על השכלתם של כ-66% מה"מלמדים" ששכרם שולם מתקציב המשרד

הממלכתי-הדתי בבחינות המיצ"ב בכיתה ח' נמוך מהממוצע של תלמידים באותו גיל בחינוך הממלכתי.

ממצא נוסף מתייחס ל"מלמדים" המשמשים כמורים בכיתות, כמחנכים או כמורים ללימודי קודש. למשרד החינוך חסר מידע על השכלתם של כ-66% מהמלמדים ששכרם שולם מתקציב המשרד. כמו כן הועסקו מלמדים אשר לא עברו בדיקה, כנדרש בחוק, כדי למנוע העסקה של עברייני מין במוסדות חינוך.

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "משרד החינוך הגדיר באופן ברור ומסודר מהם מקצועות לימוד החובה שעל בתי הספר ללמד בכל אחת משכבות הגיל... הוגדרה לחטיבה העליונה רשימת מקצועות הבחירה לבגרות... המינהל לחינוך דתי מוביל שורה של פעולות כדי לקדם את הישגי התלמידים בזרם הדתי, בהן: אכיפה של שעות לימודי האנגלית בכל כיתות הלימוד – לראשונה משרד החינוך קיצץ בתקציבם של מוסדות בחינוך הממלכתי דתי שלא לימדו לימודי אנגלית כנדרש בהיקף של כמיליון שקלים... אשר לגרעינים התורניים, המינהל מקיים שיח משותף עם נציגי הגרעינים התורניים, שכן לאלה תרומה גדולה לקהילות החינוך הדתי בכל הארץ ובעיקר באזורי פריפריה".

לידיעה בוואלהאיך תוכל לפעול?