ליברמן מקיים

הצעת חוק של ישראל ביתנו: יבוטלו המועצות הדתיות

לפי ההצעה, האחריות לשירותי הדת תעבור לרשויות המקומיות. ההצעה הונחה על שולחן הכנסת לקראת מושב הקיץ

שר החוץ, אביגדור ליברמן מישראל ביתנו ושר הפנים, אלי ישי מש''ס במליאת הכנסת 18.10.10. צילום: אביר סולטן, פלאש 90שר החוץ, אביגדור ליברמן, עם שר הפנים, אלי ישי, במליאת הכנסת. שר הפנים יוסמך לקבוע הוראות בנוגע לשינויים הנובעים מביטול המועצות הדתיות. צילום: אביר סולטן, פלאש 90

הצעת חוק שיזמה ישראל ביתנו מיועדת להביא לביטול המועצות הדתיות. לפי ההצעה שהניח על שולחן הכנסת ח"כ רוברט אילטוב, המועצות הדתיות יבוטלו לחלוטין. את שירותי הדת לאוכלוסייה היהודית יעניקו הרשויות המקומיות. הרשויות המקומיות יישאו באחריות לאספקת שירותי דת ויוכלו לגבות אגרה לשם כך.

הסעיפים היחידים בחוק הקיים עתה שלא ישונו לאחר אישור החוק החדש הם אלה שמתייחסים לשירותי הקבורה. את שירותי הקבורה יספקו חברות שיוקמו על ידי הרשויות המקומיות. בידיעה המתפרסמת ב"הארץ" נכתב כי לפי הצעת החוק תיקבע תקופת מעבר, שבה ימשיכו המועצות הדתיות להוות אישיות משפטית כשרה לכל דבר ועניין, עד להקמתן של חברות קבורה חלופיות.

שירותי קבורה יספקו חברות שיוקמו על ידי הרשויות המקומיות

על פי ההצעה, שר הפנים יוסמך לקבוע הוראות בכל עניין הנוגע לשינויים הנובעים מביטול המועצות הדתיות. השר יוכל להכריע בעניינים כמו העברת קניינן של המועצות הדתיות לרשויות המקומיות, קביעת הרשות המקומית שתחליף כל מועצה דתית בכל הליך משפטי, קביעת הרשות המקומית שתדון בהליכים שהיו תלויים ועומדים לפני המועצות הדתיות ערב הביטול והטיפול בעובדי המועצות הדתיות וגמלאיהן.


במערכת הבחירות האחרונה הבטיח יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, כי יפעל לביטול המועצות הדתיות. הבטחה נוספת שלו היתה לחוקק חוקים אחרים להפרדת הדת מהמדינה. 


 לידיעה ב"הארץ"איך תוכל לפעול?