תוכנית להחלפת חוק טל

תוכנית חדו"ש להסדר שיחליף את חוק טל הוגשה לכנסת: שלילת קצבאות והטבות בדיור ממשתמטים, לצד מכסה נדיבה של 3% מהמחזור שיקבלו דחיית שירות

לקריאת תוכנית חדו"ש להסדר שיחליף את חוק טל

ההצעה המפורטת בנייר זה משלבת בין העיקרון של חובת שירות לכל לבין קביעת מכסת תלמידי ישיבות שיקבלו דחיית שירות. היא מתבססת על ההנחות הבאות: לאור סירוב ההנהגה החרדית להדברות לא יהיה מנוס מפתרון של אכיפת חובת השירות. אכיפה באמצעות מאסר אינה יעילה לגבי אלפי תלמידי ישיבות ולכן יש לגבש רשימה של סנקציות חליפיות.

תקבע מכסת מקבלי דחיית שירות שתורתם אומנותם. המכסה תעמוד על 3% ממחזור המועמדים לשירות צבאי (מלש"בים). זו תהיה בפועל חזרה למכסה שהייתה נהוגה בחצי הראשון של שנות ה-70 של המאה ה-20 והייתה שוות ערך ל-3%. מכסה זו מכילה במונחי מחזור המלש"בים של היום קרוב ל-1500 תלמידי ישיבות בשנה. היא תספיק כדי לאפשר לאליטה רחבה מאוד של עילויים ומתמידים לקיים אורח חיים של תורתו אומנותו. כדי לאפשר לצה"ל הערכות לקליטת תלמידי הישיבות, תוחל המכסה בהדרגה. כלומר תקבע מכסה של 8% ב-2013 והיא תרד בהדרגה ל-3% עד 2016.

קביעת מסלול המיון לתלמידים שייכללו במכסה תעשה ככל האפשר בתאום והתייעצות עם קברניטי

בין הסנקציות שיוטלו על מי שישתמטו משירות, למרות שלא יכללו במכסה ולא יקבלו פטור בדרך אחרת: לא יקבלו כל מימון מהמדינה ללימודים בישיבה; שלילת קצבת הבטחת הכנסה לאברכים; שלילת הנחת תלמיד הישיבה בביטוח לאומי

הישיבות והציבור החרדי. זאת, תוך עמידה על שורת כללים של שקיפות וקריטריונים שווים. בין היתר: המשקל המכריע במיון ינתן לבחינות ועבודות בכתב; בדיקת המבחנים והעבודות תעשה תוך הקפדה על אנונימיות של הנבחנים; תהליך בחירת מקבלי דחיית השירות יהיה תהליך שקוף, מתועד ומנומק, ויאפשר ביקורת ומעקב; תהיה הקפדה על משקל יחסי נכון של ליטאים, חסידים ומזרחים.

בין הסנקציות שיוטלו על מי שישתמטו משירות, למרות שלא יכללו במכסה ולא יקבלו פטור בדרך אחרת:

  • לא יקבלו כל מימון מהמדינה ללימודים בישיבה.
  • מוסד מתוקצב יתחייב שלא לקבל לשורותיו תלמיד שישתמט. מוסד שיפר ההתחייבות ייקנס. אם יפר את ההתחייבות שנית, יגרע מרשימת מקבלי התקציב.
  • שלילת קצבת הבטחת הכנסה לאברכים.
  • שלילת הנחת תלמיד הישיבה בביטוח לאומי.
  • שלילת סיוע בדיור מהמדינה – בשכר דירה, דיור למשתכן או מסגרת אחרת.
  • איסור העסקה או מילוי תפקיד בשירות המדינה, בגופים הממומנים מקופת המדינה ומפלגות ואיסור חברות בגופים הייצוגיים ומקבלי ההחלטות שלהם.

הסנקציות יוטלו על משתמטים שיהיו בני 18 עם כניסת החוק לתוקף ואילך.איך תוכל לפעול?