מהישיבה לעבודה

בנק ישראל: עלייה בתעסוקת גברים חרדים

אחוזי התעסוקה של הגברים החרדים עלו מ-39% ב-2009 ל-45% ב-2011

חרדים בונים גג של בית כנסת חדש בביתר עילית, 02.12.2009, צילום: נתי שוחט, פלאש 90חרדים בונים גג של בית כנסת חדש בביתר עילית. עיקר הגידול בתעסוקה - במגזיר העסקי. צילום: נתי שוחט, פלאש 90

שיעור התעסוקה של הגברים החרדים עלה במידה ניכרת בשנים האחרונות. בהודעה שמפרסם בנק ישראל נכתב, כי לפי נתונים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אחוזי התעסוקה של הגברים החרדים עלו מ-39% ב-2009 ל-45% ב-2011.

עיקר הגידול בתעסוקה הוא במגזר העסקי. הגדלת שיעור התעסוקה בקרב אוכלוסיות חרדיות, ובפרט בקרב גברים חרדים, הוגדרה כאחד מהיעדים העיקריים של האג'נדה החברתית-כלכלית. ועדת טל קבעה שנת הסתגלות לעוזבי ישיבות כדי להקל על השתלבותם בתעסוקה. הממשלה אף הציבה כיעד את הגדלת שיעור התעסוקה של גברים חרדים בגילי העבודה העיקריים מכ-40% בשנת 2008 ל-63% בשנת 2020.

הגדלת שיעורי התעסוקה בקרב החרדים מקבלת משנה חשיבות לנוכח חלקם הגדל באוכלוסיית גילי העבודה. ניתוח השינויים בדפוסי התעסוקה של החרדים נתקל בקושי שבהגדרה ובזיהוי של אוכלוסיות חרדיות בנתונים הרשמיים. בסקרי כוח האדם משק בית מזוהה כמשק בית של חרדי או בן ישיבה אם נכלל בו מי שמוסד ההשכלה האחרון שלמד בו הוא ישיבה גבוהה. הגדרה זו מכלילה באוכלוסיית בני הישיבות בוגרי ישיבות לא-חרדיות, כישיבות הסדר, ומוציאה ממנה בני ישיבות חרדים שלמדו במוסד אחר לאחר סיום לימודיהם בישיבה.

כדי להתמודד עם קושי זה, הניתוח של בנק ישראל עושה שימוש בשתי הגדרות: משקי בית שבהם בוגרי ישיבות גבוהות באותה שנה (הגדרת המועצה הלאומית לכלכלה) ומשקי בית שבהם בני ישיבות מתמידים, שזוהו כבוגרי ישיבות בסקרי כוח האדם

שיעור התעסוקה הגבוה במשך שנתיים, בניגוד לעלייה זמנית בתעסוקה בקרב חרדים בשנת 2006, מצביע על שינוי אמיתי המתחולל באוכלוסייה זו

בשנתיים רצופות, שהם מעין "ליבה" של האוכלוסייה החרדית. הניתוח גם מבחין בין תעסוקה בכלל לתעסוקה במגזר העסקי, להוציא משלחי יד של "כלי קודש" (משגיחי כשרות, שוחטים וכו'); זאת כדי לבחון את ההשתלבות של גברים חרדים בפעילות כלכלית שאינה מזוהה עם המגזר החרדי באופן מסורתי. שיעור התעסוקה בקרב בני ישיבות על פי שתי ההגדרות עלה במהירות.

על פי ההגדרה השנייה, שיעור התעסוקה בקרב בני ישיבות מתמידים עלה מכ-31% ב-2009 לכ-38% ב-2011. העלייה המהירה-במיוחד על פי ההגדרה השנייה מרמזת כי אין זו תוצאה של הטיה סטטיסטית, אלא שינוי אמיתי, המתחולל גם ב"ליבה" של האוכלוסייה החרדית.

שיעור התעסוקה הגבוה במשך שנתיים, בניגוד לעלייה זמנית בתעסוקה בקרב חרדים בשנת 2006, מצביע על שינוי אמיתי המתחולל באוכלוסייה זו. העלייה המהירה של התעסוקה במגזר העסקי, להוציא "כלי קודש", מלמדת כי גברים חרדים מגדילים את היקף השתתפותם בפעילות הכלכלית הכללית.

אנשי בנק ישראל אינם יכולים להעריך באיזו מידה תרמו לעליית שיעור התעסוקה של החרדים בתקופה הנסקרת מדיניות התעסוקה הממשלתית כלפי האוכלוסייה החרדית, חוק טל, שנחקק לפני כעשור ובוטל על ידי בג"ץ בפברואר 2012, וגורמים אחרים, כגידול הביקוש הכללי לעבודה בשנתיים האחרונות.

להודעה המלאהאיך תוכל לפעול?