ליבה לכל

חוות דעת משפטית: המדינה חייבת לספק לימודי ליבה

מומחים ממרכז קונקורד קובעים כי מתן פטור מתוכנית הליבה אינו עולה בקנה אחד עם חובות המדינה לפי המשפט הבינלאומי

מסדרונות של ישיבה בירושלים, 14.04.2001. צילום: נתי שוחט, פלאש 90מסדרונות של ישיבה בירושלים. צילום: נתי שוחט, פלאש 90

המדינה חייבת לספק לכל ילד במערכת החינוך לימודים על פי תוכנית הליבה. כך קובעת חוות דעת שפרסם מרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל. מחברי חוות הדעת, פרופ' פרנסס רדאי ועו"ד עדו רוזנצוייג, כותבים כי על פי המשפט הבינלאומי מוטלת חובה על המדינה להכין וליישם תוכנית לימודים אשר תממש את מטרות הזכות לחינוך. החובה חלה הן על בתי ספר יסודיים והן על בתי ספר על-יסודיים.

מטרות הזכות לחינוך כוללות את חיזוק כיבוד זכויות האדם וחירויות יסוד, אפשרות להשתתף בחברה חופשית, גישה למדע וטכנולוגיה ולשיטות לימוד מודרניות באופן יעיל. לפי חוות הדעת, בישראל מטרות אלה מושגות באמצעות תוכנית הליבה שנקבעה על ידי משרד החינוך. תוכנית הלימודים במערכת החינוך בישראל מבוססת על תוכנית יסוד בסיסית, שכל מוסדות החינוך בישראל נדרשים ליישם.

ביוני 2008 התקבל בכנסת חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים. חוק זה מאפשר קיום מוסדות של האוכלוסייה החרדית וקבוצות אוכלוסייה אחרות, כפי שיקבע שר החינוך, מתוך הכרה שבישראל יש קבוצות תרבותיות שונות המקיימות אורח חיים המיוחד להן. סעיף 37 לחוק פוטר למעשה מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים מחובת לימודי הליבה.

לפי חוות הדעת, על המדינה מוטלת חובה פוזיטיבית לספק חינוך על פי התכנים הנדרשים במשפט הבינלאומי, באופן נגיש לכולם.

להורים אין זכות למנוע מילדיהם לימודים על-פי תוכנית הליבה שקובעת המדינה

על המדינה להכין וליישם תכנית לימודים אשר תממש את מטרות הזכות לחינוך. מחברי חוות הדעת מצאו גם, כי החופש הניתן להורים לבחור את מסגרת החינוך, כפי שהוא מוכר במשפט הבינלאומי, מתייחס אך ורק לתוכנית הלימוד בתחומי הדת והמוסר. להורים אין זכות למנוע מילדיהם לימודים על-פי תוכנית הליבה שקובעת המדינה.

"תוכנית הליבה של משרד החינוך היא שמבטיחה הכוונת החינוך בבתי ספר בישראל להשגת היעדים הדרושים על פי המשפט הבינלאומי ובייחוד לפיתוחן המלא של אישיות האדם ותחושת כבודו והייעוד לאפשר לכל אדם להשתתף בפועל בחברה חופשית. החובה לספק חינוך לילדים העונה על השגת היעדים המוגדרים חלה לגבי כל פלחי האוכלוסייה", נכתב בחוות הדעת.

חוות הדעת מתייחסת להצעת חוק לימודי יסוד במערכת החינוך, התש"ע-2010. ההצעה מבקשת להמשיך את מדיניות הפטור מתוכנית הליבה אשר נקבעה בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008, ולהגביל אותה למוסדות שאינם מקבלים תמיכה מהמדינה. "מדיניות זו לא עמדה במחויבות המדינה לפי המשפט הבינלאומי, בין בנוגע למוסדות נתמכים ובין בנוגע למוסדות שאינם נתמכים על-ידי המדינה, ולכן אין לקבל את המשך המדיניות הזו ואת הצעת החוק", מסכמים מחברי חוות הדעת.

לחוות הדעת המלאהאיך תוכל לפעול?