חובת שירות לכל

בן-גוריון לרב הרצוג: אין לפטור לומדי תורה מהגנת המולדת

"ישראל היום" חושף מכתב שכתב ראש הממשלה הראשון לרב הראשי, שבו דרש לגייס בחורי ישיבה לצה"ל

דוד בן-גוריון נואם בכנסת, 1957. צילום: אוסף התצלומים הלאומי, ויקיפדיהדוד בן-גוריון נואם בכנסת, 1957. צילום: אוסף התצלומים הלאומי, ויקיפדיה

"אין ספק כי במשך הזמן רבו בחורי הישיבה ומספרם הגיע לאלפים. בארצות ניכר אין הגויים נזקקים למגיני ישראל. פה כולנו יהודים וביטחוננו תלוי אך ורק בנו וזוהי קודם כל שאלה מוסרית גדולה, אם ראוי הדבר שבן אמא פלונית ייהרג לטובת המולדת ובן אמא אלמונית יישב בחדרו ולומד בבטחה, כשרוב צעירי ישראל מחרפים נפשם למות". את השאלה המוסרית הנוקבת העלה ראש הממשלה הראשון, דוד בן-גוריון, במכתב ששלח בנובמבר 1958 לרב הראשי אז, יצחק הלוי הרצוג.

גדעון אלון, המפרסם את המכתב לרב הרצוג בעיתון "ישראל היום", מציין כי כאשר בן-גוריון קיבל את ההסדר הפוטר בחורי ישיבות משירות צבאי, מדובר היה במספר קטן של תלמידים. ראש הממשלה הראשון לא העלה בדעתו כי בתוך שנים מעטות יגדל כל כך מספרם של בחורי הישיבה הפטורים משירות צבאי.

במכתב לרב הראשי הרצוג, סבו של חבר הכנסת כיום יצחק הרצוג, הוסיף בן-גוריון: "אני לא אעיז לבוא אליך בהלכה מפורשת של הרמב"ם, כי במלחמת מצווה הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, כי אתה כמובן מאליו, בקי בהלכה יותר ממני, אבל נראה לי כי במדינת ישראל 'תורת הקשת' היא חלק מהתורה ולא ייתכן שאלפי צעירים לא יהיו מסוגלים לאחוז בנשק ביום פקודה.

"איני יכול למצוא בתורה או בנביאים או בכתובים, שלומדי תורה היו פטורים מהגנת המולדת ויש לזכור שהתנאים בימינו השתנו. אף פעם לא היינו מוקפים מכל העברים אויבים הרוצים להכחידנו ואמצעי הלחימה בעמינו אינם כאמצעי הלחימה בימי בית ראשון

זוהי קודם כל שאלה מוסרית גדולה, אם ראוי הדבר שבן אמא פלונית ייהרג לטובת המולדת ובן אמא אלמונית יישב בחדרו ולומד בבטחה

או שני. עכשיו זוהי תורה מורכבת הדורשת אימון רב".

בקיץ חשפה עמותת חדו"ש מכתב אחר שבו הביע בן-גוריון חרטה על ההחלטה לפטור בחורי ישיבות משירות צבאי. באותו מכתב, משנת 1963, כתב בן-גוריון לראש הממשלה אז, לוי אשכול: "...השתוללות הקנאים עוברת כל גבול ואני סבור שאני אחראי לכך במידה ידועה: אני שחררתי בחורי ישיבות משירות צבאי. אמנם עשיתי זאת כשמספרם היה קטן, אבל הם הולכים ומתרבים ובהתפרעותם הם מהווים סכנה לכבוד המדינה..."

בסיום המכתב לרב הרצוג מ-1958 כתב בן-גוריון: "איני יכול להסכים בשום אופן לדבריך ש'בגלל בחורי הישיבות הגענו עד הלום'. לא הם בנו את הארץ, לא הם חירפו את נפשם למות על עצמאותה (אם כי כמה מהם עשו זאת) ואין להם זכויות מיוחדות שאין ליהודים אחרים. חז"ל אמרו: 'גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים' ואין בשירות הצבאי בכדי למעט לימוד התורה ובישראל העצמאית אין התורה שלמה אם אינה כוללת גם תורת הגנת העם והמולדת.

"בלי קיום עם ישראל – לא תהיה תורה ופיקוח נפש באומה קודם לכל. ודווקא מי שמכבד לומדי תורה (ואני מעיז לומר שאני אחד מהם) ורוצה ביקרם, צריך לדאוג שהם לא יתבדלו מהמחנה ולא יפטרו עצמם מהחובה הקדושה ביותר – החובה להגן על הוריהם, קרוביהם, ישובם ועמם".

לידיעה ב"ישראל היום"

 לידיעה על מכתבו של בן-גוריון ללוי אשכול באתר חדו"שאיך תוכל לפעול?