קביעת מוות בלי השגחה

הוקפא המכרז למערכת הלכתית לאישור קביעת המוות

משרד הבריאות הקפיא את המכרז לשלושה חודשים, בעקבות מחאה של רופאים בכירים

כרטיס ''בלבבי'' כרטיס "בלבבי", עמותה דתית לתרומת איברים

הרבנות הראשית החליטה להקפיא מכרז להקמת מערכת הלכתית לאשרור קביעת המוות. ההחלטה להקפיא את המכרז התקבלה לאחר שרופאים העוסקים בהשתלת איברים מחו לפני משרד הבריאות על הכוונה לאפשר לרבנים לפקח על הליך קביעת המוות. מנכ"ל משרד הבריאות החליט להקפיא את המכרז לשלושה חודשים, שבהם תיבחן הסוגיה מחדש.

המכרז פורסם לפני חודש וחצי על ידי הרבנות הראשית. לפי המכרז יוקם מנגנון בתמיכת הרבנות, שיפעל 24 שעות ביממה ויקלוט פניות ממשפחות המבקשות ליווי הלכתי ורפואי בקביעת מוות מוחי של יקיריהן, לצורך מתן הסכמה לתרומת איברים.

במרכז הלאומי להשתלות הופתעו מפרסום המכרז, כותב דן אבן ב"הארץ". הידיעה עוררה את זעמם של משתילים בכירים. בקהילה הרפואית חוששים מניסיון חדש של הממסד הרבני להתערב בהליך קביעת המוות. לפני שנים ספורות עלתה הדרישה לאפשר לרבנים להשתתף בהליך קביעת מוות מוחי בבתי החולים.

ב-2011 עלה שיעור ההסכמות מ-49% ל-55%. 45% מהמשפחות עדיין מסרבות לתרומת איברים

ביוני 2009 נכנס לתוקפו חוק מוות מוחי-נשימתי, שנוסח בפשרה שהושגה בהגדרת מוות מוחי בין הרבנות להסתדרות הרפואית, ביוזמת ח"כ עתניאל שנלר מקדימה. הרופאים קיבלו תנאי חדש לקביעת מוות מוחי, הכולל צורך לאמת קביעה רפואית קלינית של מוות מוחי גם בבדיקה באמצעות מכשירים. רבנים שהשתתפו במשא ומתן ויתרו על דרישה לערב איש דת בהליך קביעת המוות.

במערכת הבריאות קיוו שהחוק יוביל לעלייה חדה בשיעור ההסכמה של משפחות שיקיריהן מתו מוות מוחי לתרומות איברים. בפועל, רק ב-2011 חלה עלייה בשיעור ההסכמות (מ-49% ל-55%). 45% מהמשפחות עדיין מסרבות לתרומת איברים. שיעור הסירוב גבוה משמעותית בהשוואה למקובל במדינות מערביות. בדיקה שנערכה במשרד הבריאות העלתה כי מאז נחקק חוק מוות מוחי-נשימתי חלה ירידה של עד 40% ביכולת לקבוע מוות מוחי בבתי החולים בארץ, בגלל הצורך בבדיקת מכשירים.

לידיעה ב"הארץ"איך תוכל לפעול?