ממשלה שוויונית

בממשלה פועלים למניעת אפליה של נשים

הרשות לקידום מעמד האישה פותחת קו לתלונות על הדרת נשים, נציב שירות המדינה מפיץ חוזר הקורא למנכ"לי משרדים ממשלתיים להקפיד על התנהלות שוויונית

הפגנה נגד הפרדה בין גברים לנשים ברחובות מאה שערים. מפגינה נושאת שלט אישה זה לא בושה. בג''צ הורה למשטרה למנוע את ההפרדה 29.09.10. צילום: גילי יערי, פלאש 90הפגנה נגד הפרדה בין גברים לנשים. מפגינה נושאת שלט "אישה זה לא בושה". צילום: גילי יערי, פלאש 90

הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה מודיעה על פתיחת קו פתוח לתלונות על הדרת נשים. הרשות קוראת לציבור להפנות אליה תלונות על מקרים שיש בהם חשש להדרת נשים. לשכת הפרסומים הממשלתית מודיעה כי כל פנייה שתועבר אל הרשות לקידום מעמד האישה תיבדק ותנותב לגורמים הרלוונטיים.

נציב שירות המדינה הפיץ בתחילת החודש חוזר למנכ"לים של משרדי ממשלה ושל יחידות סמך ממשלתיות. תחת הכותרת "הקפדה על התנהלות שוויונית ללא אפליה על רקע מגדרי" כותב נציב שירות המדינה, משה דיין, בין השאר, כי הוא אוסר על מתן לגיטימציה כלשהי לתורים נפרדים לגברים ולנשים, גם בריכוזי קהל חרדיים, בכל מקום שבו ניתן שירות ממשלתי. הנציב קובע גם, כי משרד ממשלתי לא יוכל לתת את חסותו או לממן אירועים שבהם יש אפליית נשים והדרתן, לרבות טקסים לחלוקת פרסים.

נציב שירות המדינה אוסר על מתן לגיטימציה כלשהי לתורים נפרדים לגברים ולנשים בכל מקום שבו ניתן שירות ממשלתי

חוזר הנציב הופץ בעקבות ישיבה של הוועדה הבין-משרדית לטיפול בהדרת נשים, בראשות שרת התרבות לימור לבנת. בחוזר נאמר, כי על כל משרדי הממשלה לפעול באופן שוויוני כלפי בני שני המינים, הן אם מדובר בעובדי המשרד, הן אם במקבלי שירות. כן עליהם לפעול לקידום מעמדן של נשים על פי הדין והפסיקה. נציב שירות המדינה קובע על מנהלי המשרדים להנחות את עובדיהם, כי במקרים של חשש לאפליה על רקע מגדרי במשרדיהם, אפשר לפנות לממונה על מעמד האישה במשרד או לאגף לקידום ושילוב נשים בנציבות שירות המדינה.

להודעה על הקו הפתוח

 לחוזר נציב שירות המדינהאיך תוכל לפעול?