מתנדבים ומתכוננים

חרדים בשירות האזרחי יוכלו ללמוד במכינה קדם-אקדמית

פרופ' טרכטנברג בירך על היוזמה ואמר כי יפעל לקדם אותה

פרופ' מנואל טרכטנברג, יו''ר הוועדה לשינוי כלכלי-חברתיפרופ' מנואל טרכטנברג, יו''ר הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי

כ-1,800 חרדים המתנדבים בשירות האזרחי ישולבו במכינות קדם-אקדמיות כבר בתקופת השירות. מתנדבים אלה ילמדו בקורסים ויקבלו הכשרה מקצועית, כדי לסייע להם להשתלב בלימודים גבוהים ובשוק התעסוקה לאחר תום השירות האזרחי. הלימודים במכינות יהיו במסגרת תוכנית של מינהלת השירות האזרחי-לאומי.

המתנדבים, מדווח אתר חדשות 24, ייחשפו ברבעון הראשון של תקופת השירות לתחומי לימוד ולמקצועות שונים. בהמשך הם יעברו קורסים באנגלית, במתמטיקה ובמחשבים וילמדו בשני מסלולי הכשרה – מכינה ללימודים גבוהים והכשרה במקצועות שונים. השירות האזרחי אינו מכין את החרדים המשתתפים בו לשוק העבודה. התוכנית המוצעת היא צעד לתיקון הבעיה.

התוכנית הוצגה לפרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר הצוות לשינוי כלכלי-חברתי ויו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. בפגישה עם מנכ"ל מינהלת השירות האזרחי-לאומי, שר שלום ג'רבי, ועם ממלא מקום מנהל האגף לחינוך מבוגרים

מתנדבים בתוכנית יעברו קורסים באנגלית, במתמטיקה ובמחשבים וילמדו במכינה ללימודים גבוהים

במשרד החינוך, ריבה אביעד, בירך טרכטנברג על היוזמה. הוא ציין כי הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה נמצאת בעיצומו של מהלך לפתיחת ההשכלה הגבוהה לחרדים. הוא הוסיף כי יפעל לקדם את היוזמה. סוכם כי נציגי המנהלת יעמדו בקשר עם הצוות המקצועי של ות"ת, כדי לגבש תוכנית שתכלול מסלולים נוספים, שיאפשרו למתנדבים גמישות ועמידה בלוחות הזמנים האקדמיים.

התוכנית תיושם במימון משרד החינוך. היא נועדה לסייע לבני המגזר החרדי להשתלב ביתר קלות בשוק התעסוקה. שיעור התעסוקה בקרב הגברים החרדים בגילאי העבודה נמוך משמעותית ביחס לאוכלוסייה הכללית בישראל.

נבחנת האפשרות להרחיב את התוכנית ללימודים במכינה קדם אקדמית כבר בתקופת השירות, כדי שגם בנות דתיות-לאומיות המתנדבות בשירות הלאומי יוכלו להשתלב בה.

לידיעה ב"חדשות 24"איך תוכל לפעול?