אחרי חמש שנים

מספר הסטודנטים החרדים גדל ב-83%, אך רחוק מהיעד

תוכנית החומש לעידוד סטודנטים חרדים, שהסתיימה השנה, הביאה לגידול במספר הלומדים במוסדות אקדמיים. הוות"ת ממליצה על המשך גידול ב-12% בחמש השנים הבאות

בניין הקמפוס החרדי בקרית אונו. צילום: דוד שי, ויקיפדיהבניין הקמפוס החרדי בקרית אונו (צילום אילוסטרציה). צילום: דוד שי, ויקיפדיה

מספר הסטודנטים החרדים הלומדים במוסדות אקדמיים עלה ב-83% משנת 2011 ועד 2016. עם זאת, העלייה קטנה מהיעד שהוצב בתוכנית החומש לשילוב סטודנטים חרדים באקדמיה. היעד בתוכנית היה עלייה של 140% במספר הסטודנטים החרדים.

לפי מחקר שערכו ד"ר גלעד מלאך וד"ר לי כהנר, מספר הסטודנטים הגברים עלה בשיעור דומה לעלייה במספרן של הסטודנטיות החרדיות. לפיכך, גם בתום התוכנית, שהחלה ב-2011, 35% מהחרדים במוסדות אקדמיים הם גברים, בעוד 65% מהסטודנטים החרדים הן נשים.

לפי כתבה ב-"TheMarker", איתן רגב ממרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית קושר את אי השינוי ביחס בין מספר הסטודנטים החרדים למספר הסטודנטיות החרדיות לשיעור הנשירה הגבוה של הגברים הלומדים במוסדות אקדמיים, שמגיע ל-50%. עם זאת, גם בקרב הנשים החרדיות יש שיעורי נשירה גבוהים – 30%.

שיעור התעסוקה של גברים חרדים בעלי תואר אקדמי הוא 78%, לעומת 39% בקרב חסרי תואר

מחקר של רגב מלמד כי תואר אקדמי פותח את שערי התעסוקה בפני החרדים. שיעור התעסוקה של גברים חרדים בעלי תואר אקדמי הוא 78%, לעומת 39% בקרב חסרי תואר. בקרב הנשים, התואר האקדמי מגדיל את שיעור התעסוקה מ-67% ל-88%. חרדים בעלי תואר משתכרים 69% יותר מחסרי התואר, וחרדיות משתכרות 52% יותר מחסרות תואר.

מלאך וכהנר מציינים שמספרן של המסגרות החרדיות (מח"ר) באקדמיה עלה מחמש ל-19 מ-2011 ועד השנה הנוכחית. מרבית המח"רים הוקמו במכללות, ולכן רק 36% מהסטודנטים החרדים לומדים באוניברסיטאות. מצב זה הביא לפגיעה ברמת הלימודים של הסטודנטים החרדים.

לקראת תוכנית החומש החומש הבאה ממליצה הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) לשמור על קצב גידול של 12% בשנה במספר הסטודנטים החרדים. זהו שיעור גידול דומה לזה של התוכנית שהסתיימה. כך יגיע מספר הסטודנטים החרדים ב-2021 ל-19 אלף.

לכתבה ב-"TheMarker"איך תוכל לפעול?