שנויות במחלוקת

סקר: רוב החילונים והמסורתיים תומכים בנשות הכותל

שיעורי התמיכה בנשות הכותל בקרב אקדמאים לא דתיים, יוצאי אמריקה ואירופה, גבוהים בהרבה מאשר בקבוצות אחרות בציבור היהודי

נשות הכותל מתפללות לראשונה בעזרת הנשים עם ספר תורה שהועבר להן מעזרת הגברים. 30042015 צילום: מרים אלסטר, פלאש 90נשות הכותל מתפללות לראשונה בעזרת הנשים עם ספר תורה שהועבר להן מעזרת הגברים. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

נשות הכותל נאבקות מאז 1988 על זכותן להתפלל, לקרוא בתורה ולשיר כשהן עטופות בטלית בעזרת הנשים בכותל המערבי. בסקר שערך מרכז גוטמן לחקר דעת קהל נמצא כי בציבור היהודי חלוקות הדעות בכל הנוגע לנשות הכותל. 48% מהיהודים אמרו שהם תומכים בכך שנשות הכותל יוכלו להתפלל בדרך הנראית להן, 38% מתנגדים לכך.

פילוח של העמדות לפי מידת הדתיות של הנשאל העלה כי בקרב החילונים יש תמיכה גבוהה בנשות הכותל – 63.5%, וכך גם בקרב המסורתיים הלא דתיים – 53%. התמיכה בהן בקבוצות האוכלוסייה הדתיות נמוכה – בנשות הכותל תומכים 27.5% מהדתיים, 26% מהמסורתיים-הדתיים ו-0% מהחרדים.

בקרב יוצאי אירופה ואמריקה יש תמיכה גבוהה בהרבה בנשות הכותל בהשוואה ליוצאי אסיה וצפון אפריקה. אחוז התמיכה

בנשות הכותל תומכים 27.5% מהדתיים, 26% מהמסורתיים-הדתיים ו-0% מהחרדים

בהן בקרב יוצאי ברית המועצות לשעבר דומה לאחוז התמיכה בקרב יוצאי אסיה וצפון אפריקה.

בסקר שנערך ב-2013 נמצא גם, שהחלטת בית המשפט המחוזי, שלפיה תפילת נשים ברחבת הכותל אינה חורגת ממנהג המקום ואין הצדקה למנוע מהן זאת, הגבירה את התמיכה בנשות הכותל בכל פלחי האוכלוסייה היהודית, למעט בעלי ההשכלה העממית ומטה.

עוד נמצא בסקר, כי רוב בעלי ההשכלה האקדמית – 57% – תומכים בזכותן של נשות הכותל להתפלל עם טלית ותפילין. לעומתם, בקרב בעלי ההשכלה העל תיכונית, התיכונית והעממית ומטה אין רוב לתומכים בהן. בכל הקבוצות האלה יש כ-40% תמיכה בנשות הכותל.

לסקר באתר מרכז גוטמןאיך תוכל לפעול?