לא לגברים בלבד

וינשטיין: תקנון הבחירות בקמפוס החרדי מפלה נשים

היועץ המשפטי לממשלה ביטל אישור שניתן לשינוי בתקנון הבחירות לאגודת הסטודנטים בקמפוס החרדי בקרית אונו, בגלל פגיעה בזכותן של נשים לבחור ולהיבחר

בניין הקמפוס החרדי בקרית אונו. צילום: דוד שי, ויקיפדיהבניין הקמפוס החרדי בקרית אונו. צילום: דוד שי, ויקיפדיה

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, קובע כי שינוי שהוכנס בתקנון הבחירות של אגודת הסטודנטים בקריה האקדמית – הקמפוס החרדי בקרית אונו, פוגע בשוויון בין גברים ונשים ובזכותן של נשים לבחור ולהיבחר באופן חופשי ושוויוני. וינשטיין הורה לבטל את האישור שניתן לשינוי התקנון.

התקנון שונה בפברואר 2010. בין השאר התייחס השינוי לאופן הבחירה של יו"ר אגודת הסטודנטים וסגנו. אביעד גליקמן מ-ynet מדווח, כי בתקנון נקבע שיו"ר האגודה ייבחר על-פי המגדר המונה את מרב הבוחרים הפוטנציאליים, שהוא עצמו משתייך אליו. מאחר שרוב הסטודנטים בקמפוס הם גברים, תמיד ייבחר לתפקיד גבר. התקנון קבע כי בבחירות לתפקיד סגן היו"ר יצביעו בני המגדר שלו מיעוט הבוחרים הפוטנציאליים, כלומר נשים.

ארגון "קולך", פורום נשים דתיות, פנה לווינשטיין וביקש לבחון את תקנון אגודת הסטודנטים. באפריל 2011 נמסר לאגודת

כל חבר זכאי להציע את מועמדותו ולהיבחר אם קיבל את מרבית הקולות של המצביעים, בלי קשר להיותו גבר או אישה

הסטודנטים, כי ברשם העמותות שוקלים לבטל את האישור שניתן לשינוי התקנון. הטענה המרכזית היא שהסעיף שאושר יוצר אפליה על בסיס מגדר ופוגע בשוויון בין חברי העמותה, נשים וגברים, וכן בזכות לבחור ולהיבחר למוסדות. היועץ המשפטי לממשלה ציין גם, כי מכיוון שבאגודת הסטודנטים בקמפוס החרדי בקרית אונו יש רוב גברי, אישה אינה יכולה להיבחר ליו"ר.

לאחר שקיבל את תגובת אגודת הסטודנטים, קבע היועץ המשפטי לממשלה: "כל חבר זכאי להציע את מועמדותו ולהיבחר אם קיבל את מרבית הקולות של המצביעים, בלי קשר להיותו גבר או אישה".

ארגון "קולך" בירך על ההחלטה. מהארגון נמסר: "ההחלטה היא בבחינת תיקון עוול אשר אפשר הפליית סטודנטיות במסלול החרדי בקרית-אונו, באופן אשר מנע מהן להיבחר כיו"ר אגודת הסטודנטים רק בשל היותן נשים".

לידיעה ב-ynetאיך תוכל לפעול?