מסכות לכל

בוטלה ההפרדה בתחנות לחלוקת ערכות מגן באלעד

בעקבות פנייה של המרכז לפלורליזם יהודי, אין הפרדה בין גברים לנשים בתורים לקבלת ערכות בעיר החרדית

אלעד, צילום: מיכאל יעקובסון, wikipedia אלעד, צילום: מיכאל יעקובסון, wikipedia

פנייה של המרכז לפלורליזם יהודי לפיקוד העורף הביאה לביטול ההפרדה בין גברים לנשים בתחנה לחלוקת ערכות מגן בעיר החרדית אלעד. פיקוד העורף הורה לרשות הדואר, שמפעילה את התחנה, להפסיק את ההפרדה. המרכז לפלורליזם יהודי הסביר בפנייתו, כי הדרישה להפריד בין גברים לנשים מנוגדת לחוק.

פיקוד העורף מחלק לאחרונה ערכות מגן באמצעות סניפי רשות הדואר בערים החרדיות אלעד ורכסים. בקרוב תחל חלוקה גם בבני ברק. האתר בחדרי חרדים דיווח כי בתחנות החלוקה באלעד הוקצו תורים נפרדים לגברים ולנשים. במקומות מסוימים גברים מחלקים ערכות לגברים ונשים מחלקות לנשים.

לפני פתיחת תחנת החלוקה באלעד, ביקש מנהל אגף הביטחון בעיריית אלעד מאנשי רשות הדואר, שתחנת החלוקה תתאים את עצמה לאופיה של העיר. רשות הדואר נענתה לבקשה, אבל במרכז לפלורליזם יהודי התנגדו להפרדה. "הפרדה בין נשים וגברים בתחנות החלוקה של ערכות המגן היא דרישה בלתי חוקית, שיש בה פגיעה בזכות לשוויון ובזכות לכבוד, והיא אף עומדת

הפרדה בין נשים וגברים בתחנות החלוקה של ערכות המגן היא דרישה בלתי חוקית, שיש בה פגיעה בזכות לשוויון ובזכות לכבוד

בסתירה לפסק דינו של בית המשפט העליון", נכתב במכתב ששלח המרכז לגופים העוסקים בנושא.

אנשי המרכז דרשו "להנחות לאלתר את תחנות החלוקה באלעד, רכסים ובני ברק לבטל את הכניסות הנפרדות או התורים הנפרדים לנשים ולגברים", וגם "להנחות את כל תחנות החלוקה בדבר איסור קיומה של הפרדה בין גברים ונשים ולוודא שהאיסור נאכף".

אמוץ שפירא דיווח ברשת ב', כי בתגובה לפנייה של המרכז לפלורליזם יהודי כתבו אנשי משרד היועץ המשפטי של מערכת הביטחון, כי התחשבות בשיקולי הדת ובאורח חיים מותרת כל עוד אין בכך כפייה, אבל למען הסר ספק חידד פיקוד העורף את ההנחיה לרשות הדואר, כי כל אזרח ואזרחית רשאים לעמוד בכל תור שיבחרו.

לידיעה בבחדרי חרדים

לידיעה ברשת ב'איך תוכל לפעול?