80% לאורתודוקסים

פעילות גופים פלורליסטיים בצה"ל ירדה במחצית בשנתיים

באותה תקופה עלה מספרן של "שבתות החינוך" שמעבירים גופים אורתודוקסיים ב-50%

צוערים בקורס רבנים צבאיים צילום Alonnardi wikipediaצוערים בקורס רבנים צבאיים (צילום אילוסטרציה). צילום: Alonnardi wikipedia

מספר הפעילויות שמעבירים גופים פלורליסטיים ביחידות שונות בצה"ל ירד ב-50% בין 2013 ל-2014. באותה תקופה עלה ב-50% מספרן של "שבתות החינוך" שעורכים בצבא גופים דתיים־אורתודוקסיים. חלקם של הגופים הפלורליסטיים בכלל הפעילות ירד מכ-25% לכ-10%.

נתונים אלה עולים ממידע שמסר צה"ל לתנועה הרפורמית. התנועה דורשת מצה"ל שלא לאפשר מימון של פעילות חינוכית על ידי גופים חיצוניים. לפי נתונים פנימיים של חיל החינוך, שפורסמו לפני כשלושה שבועות ב"הארץ", גופים אורתודוקסיים שולטים ב"שבתות החינוך" – אירועים שמתקיימים בצה"ל המוקדשים לדיונים בנושאים הקשורים לזהות יהודית וישראלית. ב"שבתות חינוך" משתתפים בעיקר צוערים וקצינים. פעילות דומה מתקיימת באחריות של הרבנות הצבאית.

148 מתוך 183 שבתות חינוך ב-2014 הועברו על ידי גופים אורתודוקסיים וגופים המזוהים עם חב"ד. צה"ל לא מסר תשובות על חלק

148 מתוך 183 שבתות חינוך ב-2014 הועברו על ידי גופים אורתודוקסיים וגופים המזוהים עם חב"ד

מהשאלות שהופנו אליו בעניין זה, אבל מנתונים שהועברו לתנועה הרפורמית התברר כי בין 2013 ל-2014 עלה חלקם של הגופים האורתודוקסיים בכלל הפעילות עלה מכ-65% לכ-80%. זאת, בהשוואה לירידה מ-39 ל-20 שבתות בלבד, שהעבירו הגופים הפלורליסטיים.

לטענת התנועה הרפורמית, "לא ראוי שפעילות חינוכית בצה"ל תמומן על ידי גופים חיצוניים. החינוך לזהות יהודית חשוב ומהותי דיו על מנת שיוקצו לכך משאבים. על צה"ל להתקשר באמצעות מכרזים פתוחים, גלויים ושוויוניים שיקבעו אמות מידה אחידות להתקשרות עם כלל הגופים המעבירים תכנים חינוכיים".

מדובר צה"ל לא נמסרה תגובה.

לידיעה ב"הארץ"איך תוכל לפעול?