כל מסלול לבחירה

המל"ג אסרה על הפרדה בקמפוסים חרדיים, מלבד בכיתות

בעקבות עתירה לבג"ץ נגד ההפרדה המגדרית במוסדות להשכלה גבוהה פורסמו הנחיות שלפיהן לא תהיה הפרדה בשירותים המינהליים ולא תהיה אפליה מגדרית בקבלה לסגל ההוראה

בניין הקמפוס החרדי בקרית אונו. צילום: דוד שי, ויקיפדיהבניין הקמפוס החרדי בקרית אונו. צילום: דוד שי, ויקיפדיה

הנחיות חדשות שפרסמה המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) אוסרות על הפרדה בין גברים לנשים במכללות המיועדות לחרדיים. לפי ההנחיות, רק בכיתות שבהן מתקיימים שיעורים במסגרת מסלולים לחרדים תישמר ההפרדה.

הדברים עולים מתשובה לעתירה שהוגשה לבג"ץ באוקטובר 2014. את העתירה הגישה ד"ר יופי תירוש בעקבות פניות של סטודנטיות חרדיות, שקבלו על האכיפה הנוקשה של הסדרי ההפרדה במוסדות האקדמיים לחרדים. הסטודנטיות טענו גם שלא כל מסלולי הלימוד פתוחים לפניהן, ואילו גברים חרדים יכולים ללמוד בכל מסלול שבו יבחרו.

בתשובתה הודתה המל"ג כי בחלק ממוסדות ההשכלה הגבוהה המיועדים לחרדים מונהגת הפרדה בין אנשי המינהלה וסטודנטים מקבלים שירותים מגברים בלבד. המל"ג הסכימה כי הדיווחים על אפליה של מרצות בקבלה לעבודה "מטרידים".

ההנחיות החדשות, לפי ידיעה ב-ynet, אוסרות על הפרדה בשירותים המינהליים ועל אפליה על בסיס מגדר בקבלה לסגל

המל"ג הסכימה כי הדיווחים על אפליה של מרצות בקבלה לעבודה 'מטרידים'

ההוראה. העתירה מבקשת לבטל את הסדרי ההפרדה הקיצוניים במסלולים להשכלה גבוהה לחרדים, הנהוגים בכ-11 מוסדות אקדמיים. בין המוסדות: האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר-אילן, הטכניון, בצלאל, המכללה האקדמית הדסה ירושלים, המרכז האקדמי רופין והמכללה האקדמית צפת.

בעקבות פרסום ההנחיות החדשות אמר בא כוח העותרים, עו"ד חגי קלעי: "הודעת המל"ג וההנחיות שניתנו על ידה מהוות הישג ראשון, אך אין להסתפק בו. ההנחיות עצמן מנוסחות בשפה עמומה ואינן כוללות כל מנגנון פיקוח ממשי".

מהמל"ג נמסר בתגובה: "התוכנית הרב שנתית שגובשה משיגה באופן מידתי וסביר את יעדיה. היא מאזנת בצורה אחראית וסבירה בין כלל הזכויות, העקרונות והמטרות הלאומיות ארוכות הטווח – הצורך הלאומי בשילוב האוכלוסייה החרדית במשק ובחברה כפי שהוגדר כמטרה, לבין שמירה על הזכות לשוויון מגדרי. המל"ג מפקחת על התוכנית ובוחנת את אופן יישומה ותוצאותיה במקביל ליישומה".

לידיעה ב-ynetאיך תוכל לפעול?