ללא סיוע מפלגתי

נציבות המדינה מזהירה רבנים ממעורבות פוליטית

חוזר ששלח נציב המדינה קובע כי על רבנים ונושאי משרה ממשלתית חל איסור להשתתף בתעמולת בחירות

הרבנים הראשיים לירושלים, אריה שטרן ושלמה עמאר, לאחר ההודעה על בחירתם. 21102014 צילום: יונתן סינדל, פלאש 90הרבנים הראשיים לירושלים, אריה שטרן ושלמה עמאר (צילום אילוסטרציה). צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

חוזר ששלח נציב שירות המדינה לרבנים בימים האחרונים אוסר עליהם להתערב במערכת הפוליטית בתקופת הבחירות. הנציב קובע כי הנחיות אלה חלות על רבנים ועל נושאי משרה ממשלתית.

"חל איסור על עובדים ונושאי משרה, ששכרם או שחלק משכרם מאוצר המדינה, להיות חברים בהנהלה פעילה של מפלגה, וכן אסור להם לארגן אסיפה פומבית או לשבת בשולחן נשיאות של אסיפה כזו", נכתב בחוזר.

בנוסף מודגש כי חל עליהם איסור להשתתף בתעמולה פומבית בכתב או בעל פה לבחירות, ו"אסור להם להשתתף באסיפות פומביות של מפלגות או של גופים מדיניים כדי לתת הרצאות על איזה נושא שהוא, כיוון שעצם הופעתו של העובד מעל במה מפלגתית עלול ליצור רושם של זיקה מפלגתית".

החוזר קובע כי על רב 'להקפיד שמעשיו או התנהגותו לא יתפרשו כאילו נועדו לקדם אינטרס של מפלגה כלשהי'

נציב המדינה קובע בחוזר, לפי אתר "לדעת", כי על רב או נושא משרה "להקפיד שמעשיו או התנהגותו לא יתפרשו כאילו נועדו לקדם אינטרס של מפלגה כלשהי או מועמד מסוים. על העובד להביא בחשבון כי עקב מעמדו כעובד המדינה עלול הציבור לפרש התנהגויות או מעשים מסוימים שלו כאילו נועדו לסייע למפלגה זו או אחרת... עובד מדינה לא ייתן את הסכמתו בעל פה או בכתב לפרסם את שמו מטעם מפלגה, אם צורף לו תואר בתפקידו בשירות המדינה".

לידיעה ב"לדעת"איך תוכל לפעול?